Reklama

Polityka i prawo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy ponad 100 mln na cyberbezpieczeństwo

Fot. Ecole polytechnique/Flickr/CC 2.0
Fot. Ecole polytechnique/Flickr/CC 2.0

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) planuje przeznaczyć 105,4 miliona złotych na wsparcie projektów dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  ogłosił III konkurs w ramach programu  CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowo-programistycznych. Nacisk kładzie się również na cyfrową tożsamość oraz nowe metody technik identyfikacji i uwierzytelniania. Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie OSF (osf.opi.org.pl). Nabór wniosków będzie trwał od 23 sierpnia do 7 października 2019 roku (do godziny 16:00).

Uruchomiony przez NCBR konkurs jest skierowany do jednostek naukowych i przedsiębiorców. O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja naukowe, złożone z co najmniej dwóch jednostek naukowych lub naukowo-przemysłowe, w skład których wchodzą co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca. Minimalna wartość projektu to 3 mln zł, a dofinansowanie fazy badawczej (badania przemysłowe i prace rozwojowe) w przypadku jednostek naukowych wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowanych ponoszonych w projekcie przez te jednostki.

Reklama

Komentarze

    Reklama