Reklama

Polityka i prawo

Narodowa strategia rozwoju sztucznej inteligencji

Fot. Geralt/Pixabay
Fot. Geralt/Pixabay

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin zapowiedział, podczas tegorocznego kongresu IMPACT’18 w Krakowie, rozpoczęcie prac nad narodową strategią rozwoju sztucznej inteligencji. 

Według wicepremiera Gowina istotne jest powołanie zespołu składającego się z technologicznych liderów, naukowców i ekspertów, którego zadaniem będzie wypracowanie założeń strategii. Ambicją jest dołączenie do grona państw - liderów technologii sztucznej inteligencji. Według J. Gowina, dane raportów wskazują na zastąpienie ponad 1/3 ilości wszystkich pracowników robotami do roku 2030. Premier podkreśla, że proces ten mimo, że może wywoływać lęki, to kształtuje zmiany technologiczne, które zawsze były i są motorem sukcesów gospodarczych. 

Polska posiada już pewne kompetencje w tym obszarze, a według wszelkich danych statystycznych rynek AI jest jednym z bardziej dynamicznie rozwijającym się. Raport McKinsey z 2017 r. wskazuje także, że firmy rozwijające się w branży IT, są na wczesnym etapie procesów inwestycji w rozwój technologii AI. Jednocześnie, ze względu na zaawansowanie technologiczne, Polska ma szansę stać się regionalnym centrum rozwoju sztucznej inteligencji. Inicjatywa wicepremiera Gowina powinna być dobrze przyjęta, także ze względu na prowadzone w Polsce projekty innowacyjne. 

Potencjał AI ma miejsce w obszarach związanych z przetwarzaniem obrazu, języka, budowie autonomicznych pojazdów czy uczenia maszynowego. Technologia AI może odgrywać znaczącą rolę w sektorach finansowym czy ochrony zdrowia.  O ile nikt nie ma wątpliwości, że droga od strategii do wdrożenia produktu jest długa, to nie można nie zauważyć, że idea rozwoju kompetencji w obszarze AI wpisuje się w strategiczne kierunki państwa. 

Oszczędności związane z potencjalnym zastosowaniem technologii AI w Polsce szacowane są na poziomie do 20 mld PLN w skali roku. Dane te dotyczą rynku, który ma szansę rozwijać się w tempie 50% rocznie. Analitycy Uniwersytetu Oxfordzkiego idą dalej, i wskazują, że do roku 2045 roboty zautomatyzują wszystkie procesy wykonywane dziś przez ludzi. 

Poza etycznym uprzedzeniem społeczeństwa do sztucznej inteligencji, można z pewnością wskazać, że jest to kierunek i przyszłość rozwoju branży IT. Obszar zastosowań praktycznych dla AI jest praktycznie nieograniczony, a Polska powinna aktywnie uczestniczyć w pracach nad rozwojem tej technologii. 

Reklama

Komentarze

    Reklama