Reklama

Polityka i prawo

Najważniejsze wnioski ze Szczytu Cyfrowego ONZ. Główny cel: likwidacja nierówności w dostępie do sieci

fot. IGF2021/ CyberDefence24.pl
fot. IGF2021/ CyberDefence24.pl

„Wielokrotnie mówiliśmy o braku dostępu do sieci. W moim kraju bardzo często są to kobiety, dziewczęta, osoby niepełenosprawne, osoby ubogie. Dlatego kwestia poprawy łączności jest szczególnie istotna dla Afryki, to niezbędne do rozwoju, poprawy warunków zatrudnienia, zlikwidowania ubóstwa. To szczególnie krytyczne dla naszego kontynentu” – zaznaczyła Huria Ali Mahdi, minister ds. cyfrowych Etiopii w przemówieniu podsumowującym Szczyt Cyfrowy ONZ 2021. 

IGF (Internet Governance Forum - Światowe Forum Zarządzania Internetem) to międzynarodowe spotkanie z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ma być miejscem wymiany myśli i doświadczeń w zakresie zarządzania internetem.

W katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym zakończyła się 16. edycja szczytu, a tematem przewodnim był: „Internet United”. To hasło-klucz uwzględniające ideę otwartego, wolnego i niepodzielonego internetu, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami.

Polska była organizatorem tegorocznej edycji. W piątek odbyła się uroczystość zakończenia IGF 2021. 

Maria-Francesca Spatolisano, asystentka sekretarza generalnego ONZ ds. koordynacji polityki i spraw międzyagencyjnych w imieniu sekretarza generalnego ONZ António Guterresa wygłosiła przemówienie w którym podkreśliła, że pandemia COVID-19 sprawiła, iż technologie cyfrowe są zarówno szansą, jak i zagrożeniem dla praw człowieka. Poinformowała, że w Szczycie wzięło udział w sumie 10,3 tys. uczestników ze 175 krajów, z czego ok. 2 tys. osób przybyło do Katowic.

Nakreśliła też problemy z jakimi się współcześnie mierzymy: „Mamy do czynienia z przepaścią cyfrową, mową nienawiści, dezinformacją, widzimy rosnące obawy związane z cyberprzestępczością, z łamaniem praw człowieka w przestrzeni cyfrowej. Nigdy wcześniej tak bardzo nie potrzebowaliśmy bezpiecznej przestrzeni cyfrowej. Pamiętajmy, że 3 mld ludzi na świecie wciąż nie ma dostępu do sieci. Jak nigdy dotąd potrzebujemy zjednoczonego internetu. To bardzo ważne, abyśmy mieli świadomość, jaka jest w tym rola IGF. Musimy dbać o interesy wszystkich, chronić prawa człowieka. Chodzi o tworzenie polityki, reform, zarządzanie wspólnym dobrem, aby tworzyć zjednoczony internet. Abyśmy kształtowali internet jako przestrzeń, gdzie człowiek jest w centrum zainteresowania” – podkreśliła Maria-Francesca Spatolisano.

„Internet może być bronią obosieczną”

Janusz Cieszyński, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa w KPRM zapytał uczestników, jak zapamiętają Polskę, miasto Katowice oraz Szczyt Cyfrowy, co z niego wyniosą?

„Pamiętajmy, że 2,5 mld ludzi wciąż nie ma dostępu do internetu. Może zapamiętali państwo ze Szczytu to, że internet może być obosieczną bronią. Pod wieloma względami może być sferą niebezpieczną lub może to być sfera obrony praw człowieka. Być może zapamiętają państwo ten Szczyt jako ostatni podczas pandemii COVID-19. Mam nadzieję, że tak będzie. Mimo wielu trudności udało nam się zorganizować forum w formule hybrydowej" - zaznaczył Janusz Cieszyński. 

Najważniejsze wnioski ze Szczytu Cyfrowego ONZ

Na koniec Szczytu Cyfrowego ONZ zostanie przygotowany niewiążący dokument, który będzie podsumowaniem najważniejszych ustaleń oraz wskaże priorytety, jakimi powinny kierować się państwa w realizowaniu polityki cyfrowej. 

Krzysztof Szubert, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej przedstawił krótko wnioski z najważniejszych paneli.

image
fot. IGF 2021 / CyberDefence24.pl 

Wyrównywanie szans

Zaznaczył przede wszystkim, że pandemia COVID-19 globalnie przyspieszyła cyfryzację oraz że konieczne są inwestycje w infrastrukturę. Dodatkowo pokazała jak ścisłe są zależności między największymi gospodarkami, jednocześnie przyczyniając się do pogłębiania nierówności. Dlatego potrzebne są wspólnie wypracowane rozwiązania, stosowane we wszystkich krajach jednocześnie.

Inteligentne miasta

W tym zakresie metropolie stoją przed wyzwaniami związanymi ze smart city: czyli 5G, budową infrastruktury, korzystaniem z zasobów danych i ich ochrony. Wyzwaniem ma być budowanie w tym zakresie wielostronnych sojuszy, wsparcie lokalnych start-upów i inteligentne korzystanie z technologii - przy jednoczesnym zapamiętaniu, że wciąż wiele jest miejsc, gdzie nawet nie korzysta się z technologii, nie mówiąc już o rozwoju idei smart city.

Po pierwsze: człowiek

Celem ma być także promowanie podejścia skoncentrowanego na człowieku – dlatego trzeba zapewnić powszechny dostęp do sieci, wspierać zróżnicowane poglądy, sprawiedliwie dystrybuować i zarządzać informacją. W sektorze prywatnym: wydawcy portali, operatorzy, zarządzający wyszukiwarkami internetowymi czy fintechy powinny ulepszać mechanizmy swojego działania w trosce o prawa użytkowników. Potrzeba także rozwiązań, które ułatwią zarządzanie przestrzenią cyfrową przy zachowaniu pełnej transparentności działań. W tym natomiast ma pomóc wielostronny dialog, jako fundament rozwoju.

Technologie szansą społeczną

Jedną ze sformułowanych tez ma być podejście do technologii jako szansy, która niesie pozytywne zmiany społeczne, potrzebna jest jednak świadomość społeczna, jak z nich korzystać. Firmy muszą być odpowiedzialne i mieć na uwadze, jak ich cyfrowe zachowania wpływają na pracowników, klientów, użytkowników. Istnieje bowiem ścisły związek miedzy zrównoważonym rozwojem a technologiami - dlatego są one tak istotne w zmniejszaniu różnic między krajami. W tym celu trzeba wypracować wspólne rekomendacje działania.

Pandemia zmieniła świat

W związku z pandemią zmienił się także rynek pracy: potrzebne są nowe formy zarządzania pracą zdalną. Istotna jest sprawiedliwa redystrybucja talentów i zatrzymanie kompetentnych pracowników w sektorze ICT, wspieranie edukacji w tym zakresie, kształtowanie cyfrowych kompetencji oraz stawianie na rozwój młodych naukowców. Potrzebne jest stawianie na rozwój kreatywnych umiejętności i nauki zarządzania projektami „dnia jutrzejszego”.

Transformacja cyfrowa zmieni biznes

Wśród wstępnie sformułowanych tez na zakończenie Szczytu Cyfrowego pojawiła się także ta, wskazująca, że transformacja cyfrowa to złożony proces od którego zależy potencjał wzrostu gospodarczego, stąd potrzebne są programy inwestycyjne, możliwość finansowania cyfrowego rozwoju w sektorze MŚP, odpowiednie ramy regulacyjne, wydajna i przystępna infrastruktura oraz wykorzystanie usług publicznych, odpowiednich dla obywateli. Natomiast regulacje mają być istotne, by małe i średnie przedsiębiorstwa nie przegrały z technologicznymi gigantami.

Na koniec Krzysztof Szubert stwierdził, że „nikt, żadne państwo nie może pozostać w tyle w procesie transformacji cyfrowej”, a rządy powinny czuć się odpowiedzialne za kształtowanie modelu edukacji, który skupi się na kreatywnym myśleniu i zapewni odpowiedni sprzęt. Ważne jest wykorzystanie potencjału i talentów w sektorze IT oraz partnerstwo publiczno-prywatne, by zyskać dostęp do infrastruktury.

Największe wyzwanie: dostęp do sieci dla wszystkich

Huria Ali Mahdi, minister ds. cyfrowych Etiopii (Etiopia będzie organizowała Szczyt Cyfrowy ONZ w 2022 roku – red.) zaznaczyła, że „przed nami nowe wyzwania wiążące się m.in. z pandemią COVID-19”.

image
Fot. CyberDefence24.pl

„Wielokrotnie mówiliśmy o braku dostępu do sieci. W moim kraju bardzo często są to kobiety, dziewczęta, osoby niepełnosprawne, osoby ubogie. Dlatego kwestia poprawy łączności jest szczególnie istotna dla Afryki, to niezbędne do rozwoju, poprawy warunków zatrudnienia, zlikwidowania ubóstwa. To szczególnie krytyczne dla naszego kontynentu” – podkreśliła.

Dodała, że jest pewna, iż w ostatnich dniach przywódcy państw „dokonali ogromnego postępu w pochylaniu się nad nowymi regulacjami”. „To ważne, aby decydenci pracowali wspólnie, kwestia łączności pozostanie dla nas jednym z kluczowych wyzwań. Dlatego wzywam do niestrudzonej pracy na rzecz pokonywania tych wyzwań. Na koniec chciałabym zapewnić, że Etiopia jest zobligowana, aby Szczyt Cyfrowy ONZ w 2022 roku był sukcesem” – podsumowała.

Podczas tegorocznej edycji wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że jednym z największych problemów i wyzwań współczesnego świata jest wykluczenie cyfrowe wielu regionów świata ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Południa, czyli państw położonych poniżej równika. Eksperci omówili główne wyzwania stojące przed globalną społecznością z perspektywy krajów rozwijających się.

/NB


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze