Reklama

Polityka i prawo

Ministerstwo Cyfryzacji powołuje Grupę Roboczą ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie

Fot. Lucélia Ribeiro/Flickr/CC 2.0
Fot. Lucélia Ribeiro/Flickr/CC 2.0

Do udziału w Grupie, Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza przedstawicieli mediów, portali internetowych, instytucji publicznych, przedsiębiorstw ICT, ośrodków akademickich i organizacji pozarządowych zajmujących się obszarem tematycznym Grupy.

Z inicjatywą utworzenia Grupy wystąpił minister cyfryzacji Marek Zagórski. Grupa jest kontynuacją działań zapoczątkowanych podpisaniem 1 października br. Deklaracji Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci. Sygnatariuszami Deklaracji byli minister cyfryzacji, minister edukacji narodowej, rzecznik praw dziecka, przedstawiciele instytucji państwowych, mediów, portali internetowych i operatorów telekomunikacyjnych.

Priorytetem pracy Grupy Roboczej będzie wypracowanie rozwiązań i przedstawienie proponowanych działań w kwestii bezpiecznego dostępu do Internetu dla najmłodszych użytkowników. W szczególności Grupa będzie skupiać się na obszarach wymienionych w Deklaracji Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci.

Grupa spotykać się będzie cyklicznie i omawiać będzie najważniejsze zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Internetu. Jej pracami kierować będzie Radosław Skrzetuski, Szef Gabinetu Politycznego.

Ministerstw zachęca do przesyłania zgłoszeń do dnia 8 listopada na adres: [email protected]

W zgłoszeniach prosimy podać:

  • imię, nazwisko
  • stanowisko
  • nazwę reprezentowanego podmiotu
  • numer telefonu do kontaktu
  • adres email
  • wyszczególniony obszar, którym w ramach prac Grupy chcieliby się Państwo zająć 
  • krótki opis doświadczenia zawodowego

Ministerstwo cyfryzacji informuje, że członkostwo w Grupie wiąże się z koniecznością upublicznienia wizerunku, imienia i nazwiska oraz reprezentowanej instytucji, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia (Załącznik). Osoby, które nie wyrażają na to zgody, prosimy o niezgłaszanie swoich kandydatur.

Ministerstwo cyfryzacji zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Grupie Roboczej. Ministerstwo podejmie decyzję o włączeniu w skład grupy mając na uwadze m.in. szerokie spektrum interesariuszy, reprezentatywność środowisk i kompetencje kandydatów.

W komunikacie Ministerstwo poinformuje o składzie Grupy oraz pierwszym jej zebraniu.

Informacja prasowa

Reklama

Komentarze

    Reklama