Reklama

Polityka i prawo

Ministerstwo Cyfryzacji: powołano grupę roboczą ds. rejestrów rozproszonych i blockchain

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji dostrzega potrzebę wymiany doświadczeń w sprawach wyzwań związanych z modernizacją państwa w oparciu o nowe technologie. W tym celu powołano Grupę roboczą ds. rejestrów rozproszonych i blockchain. 

Istnieje potrzeba debaty na temat działań, jakie państwo może podejmować, by tworzyć w Polsce przyjazne i bezpieczne środowisko dla nowych firm technologicznych. Ministerstwo Cyfryzacji chce zapewnić lepsze warunki obsługi obywateli i firm przez administrację, a także doskonalić mechanizmy współpracy w ramach administracji. Resort planuje nie tylko identyfikować i łagodzić bariery rozwojowe, zapewnić otwartość danych, ale również wykorzystać okazję do wzmacniania technologicznych trendów rozwojowych, które mogą korelować z blockchain, takich jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy, przetwarzanie w chmurze, systemy bezzałogowe.

Resort podejmuje działania mające na cele krytyczną identyfikację obszarów, w których zastosowania technologii blockchain dają rzeczywiste korzyści wobec innych rozwiązań technicznych. Istotna jest również promocja standardów i dobrych praktyk, przyczyniających się do wzrostu zaufania w obrocie gospodarczym i w administracji publicznej.

Ministerstwo Cyfryzacji chce inspirować środowiska naukowe do prowadzenia badań związanych z rozwojem i wykorzystaniem technologii blockchain, w tym takich dziedzinach jak kryptografia, protokoły kryptograficzne, algorytmy, kryptoekonomia, prawo nowych technologii, systemy rozproszone, cyberbezpieczeństwo.

Doceniając dorobek osób uczestniczących dotąd w pracach strumienia blockchain/DLT, resort zachęca do ponownego zaangażowania w parce grupy roboczej - „W ramach Grupy chcemy zgromadzić reprezentację kluczowych interesariuszy rozwoju zastosowań blockchain. Co do zasady pozostajemy otwarci na wszelkie propozycje, ale w trosce o skuteczność prac, będziemy dokonywać selekcji zagłoszonych kandydatów, kierując się reprezentatywnością propozycji. Dlatego prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z notką biograficzną, nazwą reprezentowanej instytucji, firmy lub organizacji, a także deklaracji co zakresu i tematyki prac w których kandydat chciałby brać udział. Zgłoszenia udziału w pracach Grupy Roboczej należy przysłać do 4 stycznia 2019 roku na adres: [email protected]”.

Posiedzenie inauguracyjne Grupy Roboczej zaplanowano na 9 stycznia 2019 roku.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji 

Reklama

Komentarze

    Reklama