Reklama

Polityka i prawo

Ministerstwo Cyfryzacji : Cyfryzacja to ogromna szansa dla Polski [SecureTech Congress 2018]

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

W środę odbyła się kolejna edycja SecureTech Congress. Specjalne wystąpienie miał Robert Kroplewski – pełnomocnik ministra cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego.

Pełnomocnik ministra cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego powiedział, że społeczeństwo informacyjne to również społeczeństwo, które zajmuje się polityką i gospodarką cyfrową i powinno być rozumiane w sensie largo. Ważne, żeby mówić o sztucznej inteligencji w kontekście big data. Obserwujemy obecnie wyścig państw jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji.

Kroplewski powiedział, że dzisiaj znajdujemy się w centrum oddziaływania trzech ekosystemów: Chin, Europy i Stanów Zjednoczonych. Big data to zdolność budowania algorytmów i wychwytania najlepszej wiedzy i ich kategoryzowania. Państwo musi zobaczyć jak mikroekonomia może zostać wsparta przez makroekonomię. To jest jedno z zadań Ministerstwa Cyfryzacji.

Cyfryzacja to ogromna szansa dla Polski. Przed nami wielkie wyzwania technologiczne – kontynuował Kroplewski. Potencjał powinien być budowany na danych, które nie powinny ograniczać się tylko i wyłączenie do danych osobowych. Zarówno sektor publiczny jak i prywatny musi na nich pracować w celu wynalezienia najlepszych rozwiązań. Dane są niczym powietrze i mogą być wykorzystywane przez tych samych użytkowników w tym samym czasie. Sztuczna inteligencja stała się faktem i nie może być od niej odwrotu.

Systemy oparte na AI w transporcie mogą zdecydowanie zmniejszyć liczbę wypadków oraz przyczynić się do poprawy diagnoz medycznych. Razem z robotyzacją stanowią  szanse dla polskich przedsiębiorstw działających w różnych sektorach przemysłowych. AI stanowi innowacje oparte na danych. Bez nich nie może oddychać.

Polska i inne państwa oczekują komunikatów KE w obszarze sztucznej inteligencji, który zostanie przedstawiony 25 kwietnia. Rynek danych rozwija się niezwykle szybko w Polsce. Do 2020 wartość rynku danych w UE może osiągnąć 4  % PKB UE.

Koncepcja budowania gospodarki na danych w Polsce ma charakter interdyscyplinarny. 80 % polskich przedsiębiorstw nie jest zainteresowana inwestycjami w cyfrowe technologię, co przekłada się na niskie miejsce Polski w rankingach europejskich.

Reklama

Komentarze

    Reklama