Reklama

Polityka i prawo

Minister Zagórski: kolejne usługi cyfrowe dostępne dla obywateli już wkrótce

fot. MabelAmber / pixabay
fot. MabelAmber / pixabay

Czy resort jest przygotowany na kolejne awarie platformy ePUAP i portalu gov.pl a także jak wygląda kwestia rozszerzania usług cyfrowych dostępnych dla obywateli? – pyta posłanka „Wiosny” w interpelacji ministra cyfryzacji. W odpowiedzi Marek Zagórski wskazuje nowe usługi, które zgodnie z zapowiedzią mają zostać uruchomione już wkrótce.

Posłanka Hanna Gill-Piątek („Wiosna”) skierowała do ministra cyfryzacji interpelacje w której porusza problem awaryjności systemów usług cyfrowych dostępnych dla obywateli ePUAP i portalu gov.pl. W swoim piśmie wskazała, że awaryjność systemu może być bardzo problematyczna, jak choćby w wypadku awarii w marcu ubiegłego roku, kiedy to podmioty wykonujące działalność gospodarczą oraz organizacje pozarządowe składały sprawozdania finansowe. Przypomniała również, że w tym samym czasie przeciążony został także portal gov.pl w sekcji obywatel.gov.pl, który stanowił alternatywną ścieżkę dla podpisania sprawozdań, co przy braku przedłużenia terminów, uniemożliwiło dopełnienie obowiązków obywatelskich zgodnie z przepisami.

Posłanka skierowała do ministra pytania odnośnie harmonogramu wdrażania nowych usług na platformach dostępnych dla obywateli oraz o realizację testów nowych usług i środków z zakresu cyberbezpieczeństwa, które miałyby wyeliminować podobne problem w przyszłości. Zapytanie zostało skierowane również o kwestie szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych dla pracowników administracji.   

Odpowiedzi udzielił minister Marek Zagórski, który podkreślił, że docelowo portal gov.pl ma zastąpić platformę ePUAP i przejąć wszystkie realizowane za jej pośrednictwem usługi. Wskazał również plan działań na pierwszy kwartał 2020 roku i zapowiedział wdrożenie szeregu usług:

  • dla kierowców - umożliwiających sprawne zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu online czy rejestrację pojazdu przez dealerów;
  • dla wyborców – optymalizując usługi wyborcze (wniosek o wpisanie do rejestru wyborców i dopisanie do spisu wyborców, zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego);
  • dla środowiska – udostępniając wniosek o wsparcie zakupu pojazdu elektrycznego i zmodernizowany wniosek o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej;
  • usługa zgłoszenia narodzin dziecka umożliwiająca złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze 500+;
  • uruchomienie wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL i Rejestru Mieszkańców;
  • wersja pilotażowa usługi mPrawoJazdy - cyfrowe odwzorowanie prawa jazdy.

W odniesieniu do problemów z platformami wskazanych przez posłankę, Minister odpowiedział, że w tym zakresie resort wypracował zaprezentowane 13 września 2019 r na Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji "Procedurę opracowywania raportów o wykorzystaniu i obciążeniu systemów informatycznych Ministerstwa Cyfryzacji". Procedura ta, jak wskazuje Minister, swoim zakresem obejmuje raport o wykorzystaniu i obciążeniu rejestrów oraz systemów informatycznych w bardzo szerokim zakresie, w celu monitorowania wykorzystania udostępnionych przez system usług/procesów biznesowych oraz utylizacji posiadanych zasobów.

W zakresie pytania o wysokość przeznaczonych środków na szkolenia dla pracowników administracji w zakresie kompetencji cyfrowych Minister Zagórski wskazał na łączną kwotę 1 100 000,00 zł na przygotowanie szkoleń skierowanych do pracowników administracji oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych. Planowane jest również uruchomienie w 2021 roku szkoleń e-learningowych.

Reklama

Komentarze

    Reklama