Reklama

Polityka i prawo

Minister cyfryzacji powołuje zespoł ds. organizacji Forum Zarządzania Internetem w 2020 roku

Fot. TheDigitalArtist/Pixabay
Fot. TheDigitalArtist/Pixabay

W związku z organizacją przez Polskę Forum Zarządzania Internetem w 2020 roku minister cyfryzacji zarządzeniem nr 16 z dnia 19 czerwca 2019 r. powołuje zespołu do spraw organizacji tej konferencji.

W skład zespołu wchodzą: 

 • podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, który będzie pełnił funkcję przewodniczącego grupy,
 • dyrektor NASK,
 • dyrektor Departamentu Polityki Międzynarodowej w Ministerstwie Cyfryzacji,
 • dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Cyfryzacji
 • dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu Polityki Międzynarodowej w Ministerstwie Cyfryzacji
 • dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu Prawnego  w Ministerstwie Cyfryzacji,
 • dyrektor finansowy NASK,
 • kierownik Działu Prawnego NASK,
 • przedstawiciel Zespołu ds. Konferencji w NASK,
 • przedstawiciel Zespołu ds. Forum Zarządzania Internetem w NASK

W pracach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami zespołu, zaproszone przez przewodniczącego, z jego inicjatywy lub na wniosek innego członka zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań zespołu.

Do zadań zespołu należą sprawy dotyczące:

 • przygotowanie propozycji terminu i miejsca organizacji konferencji;
 • przygotowanie budżetu i sposobu finansowania wydatków na konferencję w latach 2019-2020;
 • zapewnienie obsługi prawnej;
 • przeprowadzenie przetargów i innych procesów zakupowych niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia konferencji;
 • przygotowanie harmonogramu oraz zakresu realizacji zadań.

Komentarze