Reklama

Polityka i prawo

Minister cyfryzacji: Potrzebujemy cyfrowego planu Marshalla

Fot. CyberDefence24.pl
Fot. CyberDefence24.pl

Minister cyfryzacji Marek Zagórski przedstawił prezentację zatytułowaną „The Role of Technology and Innovation in a Changing International Environment”, w której omówił w jaki sposób nowoczesne technologie wpływają na otaczająca nas rzeczywistość. Zdaniem Ministra proces ten przebiega niezależnie od miejsca na ziemi oraz kultury, w której występuje. Nowoczesne technologie wspomagają demokrację oraz szerzenie wartości takich jak prawa człowieka oraz ułatwiają komunikację interpersonalną.

Minister podkreślił, że oddziałują również na sytuację geopolityczną i mogą przyczynić się do zmiany układu sił. Marek Zagórski odwołał się do historii na potwierdzenie swojej tezy przywołał przykłady wynalezienia i zastosowania bomby atomowej oraz próby zbudowania tarczy antyrakietowej w ramach programu „Gwiezdne wojny”.

Minister cyfryzacji przestrzegał jednak, że uzależnienie od technologii może stanowić potencjalne zagrożenie. Podkreślił, że coraz więcej procesów politycznych uzależnionych jest od technologii.

Rewolucja technologiczna doprowadziła również do wzrostu znaczenia aktorów niepaństwowych, czyli gigantów technologicznych i z tego powodu coraz częściej w dyskursie publicznym pojawia się pytanie czy dzisiejszy układ geopolityczny uległ już zmianie i dominującą rolę odgrywają już inne podmioty niż państwa. Minister zapytał czy dzisiaj już tylko państwa mają monopol na używanie broni, czy jednak świat cyfrowy tego nie zmienił i mamy do czynienia z nową korporacyjną zimną wojną. Zagórski zwrócił uwagę, że budżety niektórych firm IT kształtują się , albo nawet przekraczają budżety państw.

Minister Cyfryzacji podkreślił, że cywilizacja zachodu koncentruje się na człowieku i rewolucja technologia też nie powinna o tym zapominać. Dlatego też w rywalizacji gigantów korporacyjnych należy pamiętać o jednostce.  Jego zdaniem, za pomocą technologii można sięgnąć po to, co nie udało się państwom totalitarnym.

Marek Zagórski podkreślił, rolę i znaczenie partnerstwa transatlantyckiego. Konieczna jest współpraca i konsolidacja zasobów. Należy pomyśleć o nowym Planie Marshalla w celu wykorzystania i skonsolidowania zasobów Stanów Zjednoczonych, Kanady i państw europejskich. Przyszłością musi stać się sojusz technologiczny, podobny do obecnych sojuszy politycznych i militarnych. Umożliwi to wspólne wykorzystanie wiedzy i kapitału ludzkiego – jeśli chcemy w tym wyścigu być liderem, musimy pracować z takim modelem współpracy.  Należy wprowadzić procedury i systemy zwiększające zaufania do maszyn oraz przejrzyste i skuteczne sposoby weryfikacji oprogramowania i sprzętu.  Ważne jest również osiągnięcie porozumienia w sprawie zdefiniowania wspólnego modelu bezpieczeństwa sieci 5, co minister określił jako jedno z najważniejszych zadań.

Reklama

Komentarze

    Reklama