Reklama

Polityka i prawo

Lista państw najbardziej ingerujących w życie obywateli – nowy projekt ONZ

Fot. IIP Photo Archive/flickr
Fot. IIP Photo Archive/flickr

Ekspert ONZ ds. praw człowieka opublikował listę pytań służących do określenia gwarancji prywatności w poszczególnych państwach. Stanowi to pierwszy krok w kierunku lokalizacji rządów, które najbardziej ingerują w życie swoich obywateli.

Joseph Cannataci ekspert ONZ ds. praw człowieka opracował projekt specjalnego kwestionariusza dotyczącego prywatności obywateli. Obejmuje on różnorodne kwestie odnoszące się do życia jednostek – od rozmów za pomocą aplikacji po systematyczny nadzór państwowy.

Joseph Cannataci jest pierwszą osobą, która przedstawiła plan działania na rzecz rozwiązania problemu naruszania sfery prywatności obywateli przez krajowe rządy. Jak sam zaznaczył – „Planuję zastosować metodyczne podejście do monitorowania praw nadzoru i prywatności, aby pomóc w określeniu, które kraje należy zbadać i analizować”.

W projekcie opracowanym przez eksperta ONZ zawartych zostało 28 pytań. Każda kwestia jest oceniana w pięciostopniowej skali. Przykładowo najwyższą ocenę otrzymuje państwo, którego konstytucja zawiera postanowienie mające na celu ochronę prywatności.

Wśród pytań znajdują się sprawy dotyczące m.in. nadzoru państwowego, w tym kontrolowanie działalności sądów przez rząd oraz monitoring, a także wpływ władzy na działania inwigilacyjne i wywiadowcze. Niemniej istotna jest kwestia wykorzystywania tzw. „uprawnień masowych”, czyli np. gromadzenie zapisów rozmów telefonicznych przez państwo  bez zgody określonego organu.

Joseph Cannataci zaznaczył, że kwestionariusz nie jest jeszcze kompletny i trwa jego precyzowanie. Katalog pytań również nie został zamknięty, a więc mogą pojawić się nowe pozycje na liście. „Intencją byłoby wykorzystanie wspomnianych wskaźników (przyp. red. pozycji w katalogu pytań) jako standardowego narzędzia dochodzeniowego podczas wizyt w danym kraju i jego kontroli” – podkreślił ekspert ONZ.

Reklama

Komentarze

    Reklama