Reklama

Polityka i prawo

Lepszy internet dla dzieci. Unia Europejska ogłasza nową strategię

Autor. Robo Wunderkind/ Unsplash/ Domena publiczna

Komisja Europejska przyjęła nową europejską strategię na rzecz lepszego internetu dla dzieci, by zapewnić większą ochronę i wzmocnić pozycję najmłodszych w sieci.

Reklama

Dzieci i młodzież żyją zanurzone w cyfrowym świecie, często nieświadome zagrożeń, jakie na nie czyhają. Ustawodawstwo nie nadąża za zmianami, jakie wynikają z zastosowania nowych technologii w codziennym życiu. Komisja Europejska chce to zmienić – przyjęła nową europejską strategię "na rzecz lepszego internetu dla dzieci” (European strategy for a Better Internet for Kids - BIK+). Chodzi o dostosowanie cyfrowych usług do wieku użytkowników, by zapewnić im lepszą ochronę i poszanowanie każdego dziecka w sieci.

Reklama

W obliczu takich zagrożeń, jak dezinformacja, cyberprzemoc lub szkodliwe i nielegalne treści, nowa strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci zakłada dostępność cyfrowych usług i treści informacyjnych, dostosowanych do wieku i „w najlepszym interesie dzieci” - podkreśliła Komisja w swoim komunikacie.

Co zakłada strategia?

Reklama

Nowa europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci jest elementem szerszej strategii dotyczącej praw dziecka i kieruje się zasadą, że „dzieci i młodzież powinny być chronione i wspierane w internecie”.

Strategia została przyjęta w środę, wraz z wnioskiem w sprawie nowych przepisów UE, które mają lepiej chronić dzieci przed wykorzystaniem seksualnym. Jest także zgodna z założeniami Digital Services Act, czyli Aktem o usługach cyfrowych (DSA). Przypomnijmy, że zawiera on nowe gwarancje ochrony nieletnich i zakazuje platformom internetowym wyświetlania ukierunkowanych reklam, opartych na profilowaniu bazującym na wykorzystaniu ich danych.

Czytaj też

Strategia opiera się na trzech filarach:

  • Bezpiecznym „doświadczeniu cyfrowym”, które zakłada ochronę dzieci przed szkodliwymi i nielegalnymi treściami, zachowaniami i zagrożeniami online oraz poprawę ich samopoczucia, dzięki bezpiecznemu, dostosowanemu do wieku środowisku cyfrowemu. Plan zakłada m.in. wdrożenie europejskiego standardu weryfikacji wieku online; wsparcie w szybkim zgłaszaniu nielegalnych i szkodliwych treści, a także zapewnienie pomocy ofiarom cyberprzemocy od 2023 roku (poprzez możliwość zgłoszeń na jeden numer: 116 111).

- Wzmocnienie pozycji cyfrowej, aby dzieci nabywały umiejętności i kompetencje niezbędne do dokonywania świadomych wyborów i wyrażania siebie w bezpieczny i odpowiedzialny sposób online. Ma się to odbywać m.in. poprzez organizowanie kampanii, dotyczących umiejętnego korzystania z mediów dla dzieci, nauczycieli i rodziców; nauczyciele będą mogli korzystać z materiałów szkoleniowych za pośrednictwem platformy Betterinternetforkids.eu; celem ma być także walka z przepaścią cyfrową w zakresie posiadanych umiejętności i wspieranie dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

- Angażowanie dzieci i szanowanie ich głosu w środowisku cyfrowym poprzez większą liczbę zajęć prowadzonych przez młodzież, by wspierać ich doświadczenia cyfrowe, rozwijać kreatywność i innowacje; bardziej doświadczone dzieci mają nauczać inne; młodzież ma także co dwa lata oceniać wdrożoną strategię. Ma to się odbywać poprzez aktywne uczestnictwo, szanowanie dzieci poprzez dawanie im głosu w środowisku cyfrowym, z większą liczbą zajęć prowadzonych przez nie same w celu wspierania innowacyjnych i kreatywnych, bezpiecznych doświadczeń cyfrowych.

Aby zwiększyć udział dzieci w środowisku cyfrowym, Komisja będzie na przykład wspierać bardziej doświadczonych młodych, by ci uczyli innych o możliwościach i zagrożeniach w internecie. Co dwa lata strategia ma być oceniana przez dzieci i młodzież pod kątem jej skuteczności.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza w Komisji Europejskiej stwierdziła, że „każde dziecko w Europie zasługuje na rozwój w bezpiecznym i wspierającym je środowisku cyfrowym”. „Dzięki nowej strategii chcemy wspierać dostęp do urządzeń cyfrowych i umiejętności dzieci, zwłaszcza te znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, zwalczając cyberprzemoc i chroniąc wszystkich przed szkodliwymi i nielegalnymi treściami online. Jest to zgodne z naszymi podstawowymi wartościami i zasadami cyfrowymi” – zaznaczyła.

Natomiast Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego ocenił, że „Europejska dekada cyfrowa oferuje dzieciom ogromne możliwości, ale technologia może również stwarzać zagrożenia”, a dzięki tej strategii dzieci będa miały kompetencje i narzędzia do poruszania się w cyfrowym świecie bezpiecznie i pewnie”.

Dubravka Šuica, wiceprzewodnicząca ds. demokracji i demografii oceniła, że nowa strategia zapewnia „takie same prawa dzieciom w internecie, jak i poza nim, niezależnie od ich pochodzenia geograficznego, ekonomicznego i osobistego”.

Czytaj też

Aby wdrożyć te kluczowe filary, Komisja zaprasza państwa członkowskie i branżę do zaangażowania się i wspierania powiązanych działań.

Przyjęta w środę strategia opiera się na dokumencie z 2012 roku. Na jego podstawie co roku odbywa się na przykład Dzień Bezpiecznego Internetu. W marcu 2021 r. Komisja przyjęła swoją pierwszą w historii kompleksową strategię UE w sprawie praw dziecka, w której wezwano do aktualizacji strategii „Lepszego internetu dla dzieci” z 2012 roku. Konsultowano ją z 750 młodymi, by podzielili się swoimi uwagami na temat bezpieczeństwa, umiejętności i treści w sieci, a także z rodzicami, badaczami, nauczycielami, ekspertami ds. bezpieczeństwa w internecie.

Czytaj też

/NB

Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Reklama

Komentarze

    Reklama