Reklama

Polityka i prawo

Krzysztof Silicki wiceprzewodniczącym zarządu ENISA

Fot.CyberDefence24.pl
Fot.CyberDefence24.pl

Krzysztof Silicki, Zastępca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji ponownie został wybrany na wiceprzewodniczącego zarządu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA.

ENISA to agencja Unii Europejskiej odpowiedzialna za zapewnienie wysokiego i efektywnego poziomu bezpieczeństwa w sieciach i systemach teleinformatycznych. Utworzona w marcu 2004 roku, służy jako centrum doradztwa państwom członkowskim Unii Europejskiej w kwestiach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w internecie, przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. ENISA zapewnia praktyczne porady i rozwiązania dla sektora publicznego i prywatnego w państwach UE oraz w instytucjach UE, ale również publikuje sprawozdania i badania dotyczące kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego. Agencja uczestniczy w kształtowaniu polityki i prawa Unii w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji.

Krzysztof Silicki od 2004 roku reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej ENISA, a od 2013 roku w jej Radzie Wykonawczej. W 2016 r. po raz pierwszy został mianowany wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji. Od początku istnienia Agencji współtworzy strategię i plan działania ENISA w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji

Komentarze