Reklama

Polityka i prawo

KPRM: przedłużono termin naboru projektów dot. usług chmurowych

fot. pxfuel
fot. pxfuel

Do 23 lipca br. przedłużono krajowy etap naboru projektów dotyczących infrastruktury i usług chmurowych następnej generacji, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach unijnego mechanizmu IPCEI (Important Projects of Common European Interest) - poinformowała KPRM.

Jak podano, konkurs przeznaczony jest dla podmiotów zainteresowanych chmurowym obszarem technologicznym i gotowych do realizacji projektów dotyczących działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, które muszą mieć wyraźnie innowacyjny charakter lub wnosić istotną wartość dodaną w tej dziedzinie w świetle najnowszych osiągnięć w danym sektorze. Konkurs dotyczy również projektów obejmujących wykorzystanie przemysłowe, które powinny umożliwiać rozwijanie nowych produktów bądź usług o wysokiej zawartości badawczej i innowacyjnej lub wprowadzenie całkowicie innowacyjnych procesów produkcyjnych – Projekty Pierwszego Przemysłowego Wdrożenia.

Według KPRM, realizacja wybranych projektów będzie możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach unijnego mechanizmu IPCEI (Important Projects of Common European Interest) nawet do 100 proc. luki finansowej.

Czym jest IPCEI – CIS?

Celem IPCEI – CIS jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności europejskiego rynku chmurowego. Mechanizm umożliwia dofinansowanie projektów w zakresie technologii chmurowych z wyłączeniem kryteriów pomocy publicznej. Dlatego projekty złożone w ramach IPCEI-CIS powinny charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności (wykraczać poza obecnie stosowane rozwiązania), pozytywnym wpływem na środowisko (uwzględniać je na każdym etapie prac oraz wdrażać kwestie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych), przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności całego europejskiego przemysłu.

Projekty powinny wpisywać się w założenia nowej strategii przemysłowej Unii Europejskiej, a także w Europejski Zielony Ład.

Rozwiązanie konkursu

KPRM poinformowała, że wnioski złożone w konkursie będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione według opublikowanych na stronie gov.pl kryteriów. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w terminie 60 dni od zakończenia naboru wniosków.

W informacji podkreślono, że wybór projektów na etapie krajowym nie jest jednoznaczny z przyznaniem dofinansowania.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image

 

Źródło:PAP

Komentarze