Reklama

Polityka i prawo

Komisja Europejska przeznaczy niemal 2 mld euro na projekty cyfrowe w UE

fot. Sajad Nori/ Unsplash/ Domena publiczna
fot. Sajad Nori/ Unsplash/ Domena publiczna

Komisja Europejska przyjęła trzy projekty w ramach programu „Cyfrowa Europa”. Na inwestycje, których celem ma być wzmocnienie suwerenności technologicznej Europy i wprowadzenie na rynek rozwiązań cyfrowych zostanie przeznaczonych 1,98 mld euro. 

Główny program w ramach "Cyfrowej Europy" o wartości 1,38 mld euro będzie koncentrował się na inwestycjach w obszarach sztucznej inteligencji (SI), chmury obliczeniowej i przestrzeni danych, infrastruktury komunikacji kwantowej, zaawansowanych umiejętności cyfrowych oraz wykorzystania technologii cyfrowych w całej gospodarce i społeczeństwie do końca 2022 roku. 

Równolegle do głównego programu Komisja Europejska opublikowała także szczegóły kolejnych dwóch: pierwszy z nich koncentruje się na finansowaniu działań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa (z budżetem 269 mln euro do końca 2022 roku); a drugi dotyczy utworzenia i działania sieci europejskich centrów innowacji cyfrowych. Jego budżet do końca 2023 roku opiewa na 329 mln euro.

Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego skomentował: "Mamy obecnie cyfrową dekadę Europy. Do 2030 roku dane, obliczenia w chmurze, usługi brzegowe i obliczenia kwantowe będą siłą napędową dla innowacji w przemyśle i społeczeństwie, przyczyniając się do powstania nowych modeli biznesowych. Ogłoszone dzisiaj inwestycje o wartości 2 mld euro umożliwią europejskim przedsiębiorstwom o różnej wielkości, a zwłaszcza przedsiębiorstwom typu start-up, wykorzystanie możliwości na szybko rozwijających się rynkach. Przyczynią się one również do uzyskania przez obywatel Unii większych możliwości dzięki nabyciu umiejętności niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w bezpiecznym środowisku cyfrowym. Nastąpi wzmocnienie naszej suwerenności technologicznej" - zaznaczył. 

Inwestycje w cyberbezpieczeństwo

Plan prac w ramach programu „Cyfrowa Europa” będzie obejmował inwestycje, takie jak:

  • wdrożenie wspólnych przestrzeni danych (np. przestrzeni danych do celów produkcji, mobilności i finansowania), które ułatwią transgraniczną wymianę danych dla przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorstw typu startup i sektora publicznego, a także wdrożenie sfederalizowanej infrastruktury i usług brzegowych, tj. szkieletu rozwiązań cyfrowych, które zapewnią bezpieczne przepływy danych;
  • tworzenie zaplecza testowego i doświadczalnego na potrzeby rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w celu zwiększenia wykorzystania niezawodnej SI (z uwzględnieniem wykorzystania przez MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up) w odpowiedzi na kluczowe wyzwania społeczne, m.in. zmianę klimatu i zrównoważone systemy opieki zdrowotnej (np. wdrożenie opartych na SI urządzeń testujących na potrzeby opieki zdrowotnej, a także inteligentnych miast i społeczności);
  • wdrożenie bezpiecznej infrastruktury komunikacji kwantowej na potrzeby UE (EuroQCI), która zapewni wysoką odporność na ataki cybernetyczne;
  • opracowanie i prowadzenie studiów magisterskich w dziedzinie kluczowych zaawansowanych technologii cyfrowych w celu podniesienia poziomu umiejętności cyfrowych w Europie, w tym działania takie jak intensywne kursy umiejętności cyfrowych dla MŚP, zgodnie z zapowiedziami w programie na rzecz umiejętności z 2020 r. i strategii na rzecz MŚP;
  • opracowanie, funkcjonowanie oraz ewoluujące i ciągłe utrzymanie usług cyfrowych wspierających transgraniczną interoperacyjność rozwiązań w celu wsparcia administracji publicznych (np. europejska tożsamość cyfrowa)

W programie prac dotyczącym cyberbezpieczeństwa przewidziano inwestycje na opracowywanie sprzętu, narzędzi i infrastruktury danych w obszarze cyberbezpieczeństwa. 

W ramach programu „Cyfrowa Europa” zostanie uruchomiona sieć europejskich centrów innowacji cyfrowych, która zaoferuje dostęp do testowania technologii i wspieranie transformacji cyfrowej organizacji prywatnych i publicznych w całej Europie - z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach - administracji rządowych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym.

Europejskie centra innowacji cyfrowych mają być narzędziem polityki UE, w szczególności polityki przemysłowej i polityki na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu start-up, zapewniającym wsparcie przedsiębiorstwom i sektorowi publicznemu w dwojakiej transformacji – zielonej i cyfrowej.

Pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Cyfrowa Europa” zostaną opublikowane do końca listopada, a kolejne - w 2022 roku. Programy prac będą wdrażane głównie poprzez dotacje i zamówienia publiczne.

Program „Cyfrowa Europa” jest pierwszym programem UE w zakresie finansowania ukierunkowanym na wykorzystywanie technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa i obywateli. Z planowanym budżetem całkowitym w wysokości 7,5 mld euro (w cenach bieżących).

/KE/NB


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze