Reklama

Polityka i prawo

KE: po dwóch latach RODO działa dobrze w UE

Fot. piqsels.com/CC 0
Fot. piqsels.com/CC 0

Ponad dwa lata po wejściu w życie unijne przepisy o ochronie danych (RODO) działają dobrze, wzmacniają pozycję obywateli UE i są dostosowane do potrzeb ery cyfrowej - wynika z opublikowanego w środę raportu Komisji Europejskiej.

W środę Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z oceny stosowania rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Stwierdziła w nim, że RODO spełnia większość swoich celów, a w szczególności zapewnia obywatelom solidny zestaw możliwych do wyegzekwowania praw oraz tworzy nowy europejski system zarządzania i egzekwowania przepisów.

RODO okazało się elastyczne pod względem wspierania rozwiązań cyfrowych w nieprzewidzianych okolicznościach, takich jak kryzys związany z koronawirusem. W sprawozdaniu stwierdzono również, że coraz więcej państw członkowskich dokonuje harmonizacji przepisów, chociaż utrzymuje się pewien stopień fragmentacji, który musi być stale monitorowany. Podano również, że przedsiębiorstwa rozwijają kulturę przestrzegania przepisów i coraz częściej korzystają z silnej ochrony danych jako przewagi konkurencyjnej.

Sprawozdanie zawiera wykaz działań mających na celu dalsze ułatwienie stosowania RODO wszystkim zainteresowanym stronom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom.

"Europejski system ochrony danych stał się dla nas drogowskazem w transformacji cyfrowej ukierunkowanej na człowieka i jest ważnym filarem, na którym opieramy inne strategie polityczne, takie jak strategia w zakresie danych lub podejście do sztucznej inteligencji. RODO stanowi doskonały przykład tego, w jaki sposób Unia Europejska, stosując podejście oparte na prawach podstawowych, wzmacnia pozycję swoich obywateli i daje przedsiębiorstwom możliwość jak najlepszego wykorzystania cyfrowej rewolucji. Musimy jednak nadal pracować, aby w pełni wykorzystać potencjał RODO" - powiedziała wiceprzewodnicząca KE do spraw wartości Viera Jourova.

Komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders stwierdził, że RODO spełnia swoje cele i stało się globalnym punktem odniesienia dla krajów, które chcą zapewnić swoim obywatelom wysoki poziom ochrony.

"Jak pokazuje jednak dzisiejsze sprawozdanie, wciąż możemy zrobić więcej. Potrzebujemy na przykład w Unii większej spójności w stosowaniu przepisów. Jest to ważne dla obywateli i przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla małych i średnich firm. Musimy również zapewnić obywatelom możliwość pełnego korzystania z przysługujących im praw. Komisja będzie monitorować postępy w ścisłej współpracy z Europejską Radą Ochrony Danych i w ramach regularnej wymiany informacji z państwami członkowskimi, tak aby RODO mogło w pełni wykorzystać swój potencjał" - zaznaczył.

RODO zwiększa przejrzystość i daje osobom prywatnym możliwe do egzekwowania prawa, takie jak prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych. Według wyników opublikowanej w zeszłym tygodniu ankiety przeprowadzonej przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej 69 proc. ludności w wieku powyżej 16 lat w UE słyszało o RODO, a 71 proc. osób słyszało o swoim krajowym organie ochrony danych.

RODO jest jednolitym zbiorem przepisów prawa Unii dotyczących ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Wzmacnia ono zabezpieczenia w zakresie ochrony danych, zapewnia dodatkowe i większe prawa osobom fizycznym, zwiększa przejrzystość i odpowiedzialność wszystkich podmiotów zajmujących się danymi osobowymi.

Rozporządzenie to wyposażyło krajowe organy ochrony danych w szersze uprawnienia w zakresie egzekwowania przepisów oraz wprowadziło nowy system zarządzania dla organów ochrony danych. Zapewnia ono również równe warunki działania dla wszystkich przedsiębiorstw działających na rynku UE, niezależnie od miejsca ich działalności, zapewnia swobodny przepływ danych w UE, ułatwia bezpieczne przekazywanie danych na poziomie międzynarodowym i stało się punktem odniesienia na szczeblu globalnym.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama