Reklama

Polityka i prawo

Implementacja aktu UE ws. dostępności. Branża cyfrowa apeluje do rządu

fot. pxhere.com
fot. pxhere.com

Związek Cyfrowa Polska skierował pismo do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie działań podejmowanych przez rząd w celu zbudowania gruntu pod implementację Europejskiego Aktu o Dostępności. Eksperci apelują o m.in. możliwe maksymalną harmonizację tworzonej ustawy z przepisami unijnej regulacji.

Reklama

Przedstawiciel polskiej branży cyfrowej przypomina, że do czerwca 2025 roku nasz kraj jest zobowiązany do wdrożenia przepisów zawartych w Europejskim Akcie o Dostępności (European Accessibility Act – EAA) . Obecnie prowadzone są prace nad ustawą, która swym zasięgiem obejmie znaczną część dostępnych na rynku produktów i usług.

Reklama

Zdaniem specjalistów kierunek tego typu działań jest słuszny, jednak należy zadbać o to, by np. nowe regulacje nie miały negatywnego wpływu na rozwój sektora nowych technologii w naszym kraju. Swoje uwagi eksperci przedstawili w liście skierowanym do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Czytaj też

"Wypracować najkorzystniejsze rozwiązania"

Reklama

Głównym celem Europejskiego Aktu o Dostępności jest zagwarantowanie iększej dostępności niektórych produktów i usług dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Regulacja została przyjęta w 2019 roku przez Parlament i Radę Unii Europejskiej. Teraz przyszedł czas na przygotowanie gruntu pod implementację unijnych rozwiązań w naszym kraju.

Związek Cyfrowa Polska przypomina, że "obowiązki stosowania wymogów dostępności będą dotyczyły podmiotów gospodarczych, które oferują produkty lub usługi wymienione w dyrektywie". Chodzi o np. smarftony, komputery, terminale płatnicze czy usługi handlu elektronicznego i bankowości cyfrowej.

"EAA dotyczy sporego obszaru, bo reguluje zarówno oferty sektora prywatnego, jak i ma zastosowanie do zamówień sektora publicznego. Dlatego, jako organizacja zrzeszająca największe firmy z branży nowoczesnych technologii, a jednocześnie dbająca o jak najlepszy rozwój rynku cyfrowego w Polsce, postanowiliśmy podzielić się naszą opinią i doświadczeniem z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Mamy nadzieję, że spisane przez nas uwagi pozwolą wypracować najkorzystniejsze z wielu perspektyw rozwiązania" – wskazuje Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski.

Czytaj też

Uwagi do ministerstwa

W piśmie skierowanym do resortu funduszy i polityki regionalnej przedstawiciele branży cyfrowej postulują, aby w możliwie maksymalny sposób zharmonizować polską ustawę z treścią Europejskiego Aktu o Dostępności. Według Związku Cyfrowa Polska, "jak najbliższa oryginałowi treść pozwoli (...) wyeliminować rozbieżne wymogi dostępności w państwach członkowskich UE, a tym samym zagwarantować swobodny przepływ produktów i usług objętych regulacją".

Ponadto, ekspertom zależy na zapewnieniu spójności w transpozycji wykazu produktów, a także zagwarantowaniu arbitrażu i mediacji pozapaństwowych "jako rekomendowanych sposobów rozwiązywania sporów między konsumentami a dostawcami usług".

W piśmie wskazano również, że "Polska powinna skonsolidować odpowiedzialność za nadzór i egzekwowanie rynku w jednym podmiocie, na przykład Urzędzie Nadzoru Rynku i Egzekwowania Prawa".

Niemniej ważne jest doprecyzowanie szczegółów. Według szefa Związku należy skupić się na m.in. jakości elementów ułatwiających dostęp do treści multimedialnych.

"W 2021 roku do biura Rzecznika Praw Obywatelskich trafiło około 200 skarg na zbyt małą postać lektora języka migowego w programach telewizyjnych. Chcemy zadbać o to, aby oczekiwania osób z niepełnosprawnościami zostały spełnione w najwyższym możliwym stopniu, dlatego szczególnie zwracamy uwagę na zapisy dbające nie tylko o udostępnianie elementów dostępności, ale także o ich jakość" –  tłumaczy Michał Kanownik.

Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Reklama

Komentarze

    Reklama