Reklama

Polityka i prawo

Huawei otwiera Centrum Przejrzystości i Cyberbezpieczeństwa w Brukseli

Fot. CyberDefence24.pl
Fot. CyberDefence24.pl

Huawei otworzył dziś w Brukseli swoje Centrum Przejrzystości i Cyberbezpieczeństwa. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli urzędów regulacyjnych, operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw oraz mediów. Podczas ceremonii otwarcia głos zabrali przedstawiciele Unii Europejskiej, GSMA i Światowego Forum Ekonomicznego.

Zaufanie do bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni jest głównym wyzwaniem, przed którym stoi świat w erze cyfrowej. Zaufanie musi opierać się na faktach, fakty muszą być weryfikowalne, a weryfikacja musi opierać się na wspólnych standardach. Uważamy, że jest to skuteczny model budowania zaufania w erze cyfrowej

Ken Hu - Deputy Chairman Huawei

Nowe osiągnięcia w dziedzinie technologii, All Cloud, AI i oprogramowania – wszystkie te elementy stanowią bezprecedensowe wyzwania dla cyberbezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej. Brak porozumienia w sprawie cyberbezpieczeństwa, norm technicznych, systemów weryfikacji i wsparcia legislacyjnego jeszcze bardziej potęguje te wyzwania. Cyberbezpieczeństwo jest postrzegane jako obowiązek wszystkich podmiotów z branży i całego społeczeństwa. Rosnące zagrożenia dla bezpieczeństwa stanowią poważne zagrożenie dla przyszłego społeczeństwa cyfrowego.

Aby sprostać tym wyzwaniom, Huawei otworzył Centrum Przejrzystości i Cyberbezpieczeństwa w Brukseli. Zadaniem tego projektu jest zaoferowanie agencjom rządowym, ekspertom technicznym, stowarzyszeniom branżowym i organizacjom platformy do komunikacji i współpracy w celu zrównoważenia kwestii bezpieczeństwa i rozwoju w epoce cyfrowej.

Europejskie Centrum Przejrzystości i Cyberbezpieczeństwa pełni trzy główne funkcje

Po pierwsze, Centrum zaprezentuje kompleksowe praktyki Huawei w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, od strategii i łańcucha dostaw po badania i rozwój oraz produkty i rozwiązania. Pozwoli to odwiedzającym zapoznać się z bezpieczeństwem cybernetycznym produktów i rozwiązań Huawei w obszarach takich jak 5G, IoT i chmura.

Po drugie, Centrum ułatwi komunikację między Huawei a głównymi zainteresowanymi stronami w zakresie strategii bezpieczeństwa cybernetycznego oraz kompleksowych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony prywatności. Huawei będzie współpracował z partnerami branżowymi w celu zbadania i promowania rozwoju standardów bezpieczeństwa i mechanizmów weryfikacji, aby ułatwić innowacje technologiczne w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w całej branży.

Po trzecie, Centrum zapewni platformę do testowania i weryfikacji bezpieczeństwa produktów oraz pozostałych usług dla klientów Huawei.

Otwarcie Centrum Przejrzystości i Cyberbezpieczeństwa w Brukseli jest dowodem silniejszego zaangażowania Huawei w obszarze cyberbezpieczeństwa na rzecz rządów, klientów i innych partnerów w Europie. Zapewni też lepsze wsparcie w celu ułatwienia współpracy.

Standardy i weryfikacja: skuteczny model budowania zaufania

Ochrona bezpieczeństwa cybernetycznego jest uważana za wspólny cel wszystkich zainteresowanych stron, w tym dostawców sprzętu, operatorów telekomunikacyjnych i organów regulacyjnych. Huawei umieścił cyberbezpieczeństwo i ochronę prywatności użytkowników na samym szczycie swoich priorytetów. Podejście firmy do bezpieczeństwa cybernetycznego to „bezpieczeństwo lub nic".

Centra Przejrzystości i Cyberbezpieczeństwa Huawei są otwarte dla klientów i niezależnych organizacji testujących, którzy są zapraszani do przeprowadzania uczciwych, obiektywnych i niezależnych testów i weryfikacji zgodnie z uznanymi w branży standardami bezpieczeństwa cybernetycznego i najlepszymi praktykami. Centra te są wyposażone w dedykowane środowiska testowe, aby zapewnić klientom i osobom trzecim dostęp do produktów Huawei, oprogramowania, dokumentacji technicznej, narzędzi testowych i niezbędnego wsparcia technicznego.

W otwarciu Centrum wzięli udział m.in. Ulrik Trolle Smed z biura komisarza Juliana Kinga, który odpowiedzialny jest za ocenę ryzyka jakie Huawei stanowi dla Unii Europejskiej

W pełni rozumiemy obawy dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego, które ludzie odczuwają w obecnym cyfrowym świecie. Wierzę, że rozwiązywanie tego problemu należy rozpocząć się od wzajemnego zrozumienia i właśnie w tym celu stworzyliśmy centrum przejrzystości. Z radością zapraszamy przedstawicieli organów regulacyjnych, organizacje standaryzacyjne i klientów do pełnego wykorzystywania tej platformy do jeszcze ściślejszej współpracy w obszarze norm bezpieczeństwa, mechanizmów weryfikacji i innowacyjnych technologii bezpieczeństwa. Razem możemy poprawić bezpieczeństwo w całym łańcuchu wartości i pomóc w budowaniu zaufania poprzez weryfikację

Ken Hu - Deputy Chairman Huawei

Dobrze prosperująca Cyfrowa Europa wymaga otwartego i zorientowanego na przyszłość bezpieczeństwa cybernetycznego. Europa wydała ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które jest otwartym, przejrzystym i wiodącym na świecie standardem ochrony danych i prywatności. Wierzymy, że europejskie organy regulacyjne są na dobrej drodze, aby przewodzić społeczności międzynarodowej w zakresie norm bezpieczeństwa cybernetycznego i mechanizmów regulacyjnych. Zobowiązujemy się do jeszcze ściślejszej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w Europie, w tym z organami regulacyjnymi, operatorami i organizacjami standaryzacyjnymi, w celu stworzenia systemu zaufania opartego na faktach i weryfikacji

Ken Hu - Deputy Chairman Huawei
Reklama

Komentarze

    Reklama