Reklama

Polityka i prawo

Finansowanie i wsparcie StartUp'ów technologicznych [SecureTech 2018]

Fot. Piotr Mazur/Cyberdefence24.pl
Fot. Piotr Mazur/Cyberdefence24.pl

StartUp’y są obecnie najpowszechniejszą platformą dla młodych przedsiębiorców chcących sprawnie i zyskownie wystartować na rynku. Wspomniany model biznesowy porusza się często w obszarze nowych technologii. O rodzajach wsparcia i źródłach finansowania StartUp«ów technologicznych dyskutowali uczestnicy tematycznego Bloku VI w czasie drugiego dnia kongresu  SecureTech 2018.

Do panelowej dyskusji zostali zaproszeni Marcin Bielówka, CEO, INNOventure, Grzegorz Kanka, Członek Zarządu, Cognitum.eu i dr inż. Stanisław Dyrda, Ekspert ds. Wsparcia Strategicznego Rozwoju NCBR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Debatę moderował dr Andrzej Kozłowski, redaktor prowadzący portalu CyberDefence24.pl .

Ropoczynając swoją wypowiedź Grzegorz Kanka z Cognitium.eu zaznaczył rolę ryzyka w podjęciu decyzji o założeniu StartUp'u i utrzymaniu go na rynku. Kanka mówił o dużej roli Polskiego Funduszu Rozwoju w finansowaniu krajowych StartUp'ów. Wspomniał także o konieczności nowelizowania istniejącego prawa, aby mogło ono ułatwiać działania startującym na rynku przedsiębiorcom. Jako dobre przykałdy wskazał rozwiązania izraelskie i francuskie.

Odpowiadając na pytanie o zagraniczne wzorce w towrzeniu StartUp'ów dr inż. Stanisław Dyrda podkreślił dużą rolę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wdrażaniu takich rozwiązań. NCBR prowadzi w tej kwestii zaawansowane rozmowy z podmiotami z Europy Zachodniej i USA. Jest to skuteczne na tyle, że obecnie często oni sami przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu pomysłów i partnerów biznesowych. Dr inż. Dyrda wspomniał także o innowacyjnych metodach działania przejętych i wdrażanych przez NCBR m.in. nowym podejście do prowadzenia projektów, opartym na etapach i stopniowej eliminacji pomysłów. 

Odpowiadając na pytanie dotyczące różnic w prowadzeniu StartUp'u w Polsce i zagranicą Marcin Bielówka zwrócił uwagę na dużo mniejszą liczbę funduszy venture capital na krajowym podwórku. Lukę ta wypełniaja jednak w znaczący sposób środki publiczne np. Polski Fundusz Rozwoju. Bielówka podkreślił, że obecnie na żadnym z "dojrzałych rynków" nie ma tak dużego wspracia dla StartUp'ów ze strony państwa. Dyrektor generalny INNOventure zwrócił także uwagę na ogromne różnice mentalne pomiędzy młodymi przedsiębioracami z Polski i Europy Zachodniej. Z jego obserwacji wynika, że pierwsze niepowodzenie w danej działce biznesu przekreśla w Polsce dalszą działalność w tym sektorze. Na Zachodzie jest to natomiast traktowane jako pewien element zdobywania doświadczenia w określonej dziedzinie nowych technologii. Jednocześnie Bielówka określił obecne warunki do założenia StartUp'u w Polsce jako bardzo dobre

Uzupełniając wypowiedź poprzednika dr inż. Stanisław Dyrda wskazał StartUp jako "organizację poszukującą swojego modelu biznesowego". Przedstawiciel NCBR mówił o różniącym nas od Zachodu czynniku ludzkim. Jego zdaniem nie mamy w Polsce zbyt wielu ludzi doświadczonych w rozwijaniu StartUp'ów technologicznych na globalnym rynku. 

W opinii Grzegorza Kanki istotną częścią nowego przedsiębiorstwa są szybko pozyskani klienci. Zdaniem członka zarządu Cognitium.eu tylko dzięki szybkiemu pozyskaniu osób chcących korzystać z usług świadczonych przez firmę ma ona szansę zaistnieć na rynku. Sposobem aby tego dokonać jest wejście w odpowiednią lukę np. w branży usług medycznych. Kanka wskazał, że przyszłość StartUp'ów należy do ludzi młodych. Już teraz zdarza się, że zakładają je nawet studenci. Podejmują się realizacji swoich ambitnych pomysłów pomimo istniejącego ryzyka.

Komentarze