Reklama

Polityka i prawo

Finalizacja prac nad tworzeniem Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa

Fot. TheDigitalArtist/Pixabay
Fot. TheDigitalArtist/Pixabay

Dobiegają końca prace nad wdrożeniem tzw. dyrektywy NIS. Ustawa, dzięki której, po raz pierwszy w Polsce, tworzy się całościowy system cyberbezpieczeństwa wejdzie w życie 28 sierpnia br. Finalizowane są obecnie prace nad ośmioma rozporządzeniami wykonawczymi, bez których pełne wdrożenie nowego systemu nie jest możliwe.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa została uchwalona przez Sejm RP 5 lipca br. W dniu 1 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę, która następnie została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 13 sierpnia br. (Dz. U. 2018 poz. 1560). Po upływie 14 dni od publikacji stanie się obowiązującym aktem prawnym.

Dzięki ustawie powstanie w Polsce krajowy system cyberbezpieczeństwa. W jego skład wejdą m.in. instytucje administracji rządowej i samorządowej oraz najwięksi przedsiębiorcy z kluczowych sektorów gospodarki.

Obecnie, po etapie konsultacji społecznych, trwają uzgodnienia wewnątrzrządowe nad ostatecznym kształtem zapisów szczegółowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

Reklama

Komentarze

    Reklama