Reklama

Polityka i prawo

ENISA oferuje narzędzia oceny narodowych strategii cyberbezpieczeństwa

Fot. A. D. Haver/Wikipedia Commons/CC 3.0
Fot. A. D. Haver/Wikipedia Commons/CC 3.0

ENISA uruchomiła narzędzie ewaluacji narodowych strategii cyberbezpieczeństwa.  Dla każdego priorytetów wyodrębnionego w dokumencie strategicznym, narzędzie zaoferują rekomendacje i pomysły w jaki sposób można je usprawnić. Nowe narzędzie ma być łatwe i przyjazne w obsłudze.

Instytucje monitorujące wdrażanie narodowych strategii cyberbezpieczeństwa mogą wykorzystać to narzędzie, żeby skuteczniej śledzić ten proces oraz rozważyć kolejne priorytety strategicznej. Obecnie narzędzie oferuje 15 kategorii takich jak ochrona infrastruktury krytycznej, współpraca międzynarodowa, partnerstwo publiczno-prywatne. W ramach każdej kategorii zawarte jest szereg pytań: tak-nie. Przykładowe pytania dotyczą posiadania planu zarządzania kryzysowego incydentami bezpieczeństwa czy posiadania własnej metodologii oceny zagrożeń w cyberprzestrzeni. W przyszłości ENISA zapowiada aktualizację narzędzia i dodawanie nowych pytań oraz kategorii, tak żeby sprostać wyzwaniom świata cyfrowego. Narzędzia to wspiera również państwa w wypełnianiu rekomendacji wynikających z dyrektywy NIS.

ENISA zaktualizowała również interaktywną mapę pokazujące państwa i ich strategię cyberbezpieczeństwa, usprawniając interfejs oraz wprowadzające nowe opcje takie jak liczbę zaimplementowanych celów strategicznych,   

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) od 2012 roku wspiera państwa członkowskie Unii Europejskiej w rozwoju, implementacji i ewolucji Narodowych Strategii Cyberbezpieczeństwa. W celu osiągniecia tego, celu ENISA rozwinęła szereg narzędzi, poradników oraz stworzyła bazę przydatnych informacji. Początkowo tylko 12 państw członkowskich implementowało narodowe dokumenty strategiczne. Obecnie wszystkie 28 państw UE posiada własny dokument strategiczny. Dla niektórych z nich to druga albo nawet trzecia wersja takiego dokumentu.

Komentarze