Reklama

Polityka i prawo

e-Doręczenia coraz bliżej. Kolejny krok w stronę nowoczesnego systemu

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

"To kolejny krok w stronę budowy systemu elektronicznych doręczeń w Polsce. Rada Ministrów ponowiła dziś ten projekt i jest on gotowy do skierowania go do prac w parlamencie" – poinformował minister cyfryzacji Marek Zagórski.

e-Doręczenia mają dwie podstawowe wartości - po pierwsze dokończy proces informatyzacji administracji, a z drugiej strony ułatwi funkcjonowanie i kontakty pomiędzy  obywatelami a  administracją. Jest to rozwiązanie oczekiwane, co pokazuje inny projekt, który funkcjonuje od grudnia 2019 roku - rejestr danych kontaktowych, który tym czasie otrzymał ponad milion zgłoszeń. Będzie on podstawą do tego, żeby utworzyć bazę adresów elektronicznych, która będzie kluczowa dla systemu e-doręczeń.

W dużym uproszczeniu chcemy żeby cała korespondencja wychodzącą z urzędów była w postaci elektronicznej i jeżeli obywatel będzie miał założony swój adres w bazie adresów elektronicznych otrzyma korespondencje właśnie w tej formie. Jeżeli takiego adresu nie będzie posiadał, ta korespondencja przybierze postać hybrydową, która będzie polegała na tym, że ten list dostanie dostarczony w formie papierowej przez operatora wyznaczonego czyli Pocztę Polską – powiedział minister cyfryzacji.

Zmiany prawne są przełomowe, ale również bardzo skomplikowane, dlatego, że wymagały  zmiany blisko 80 ustaw – tłumaczył w trakcie briefingu minister Zagórski. Trzeba było dostosować do trybu elektronicznego cały tryb doręczeń w ramach Kodeks Postępowania Administracyjnego czy Kodeksu Postępowania Karnego. To wszystko wymagało szczegółowych ustaleń. Ustawa jest rozłożona na wiele etapów - pierwszy zasadniczy to 2023 rok kiedy większość administracji będzie z tego projektu korzystać - zakończył minister.

Komentarze