Reklama

Polityka i prawo

Dzięki T‑Mobile Kazimierz Dolny będzie pierwszym polskim Smart City

Fot. Elapros/Wikipedia Commons/CC 4.0
Fot. Elapros/Wikipedia Commons/CC 4.0

Rozwój technologii i bliska perspektywa standardu 5G otworzyły przed operatorami zupełnie nowe możliwości. T‑Mobile stawia na przyszłościowe rozwiązania i będzie korzystał z nich również realizując pierwszy w Polsce kompleksowy projekt Smart City. Podpisane dzisiaj, przez Prezesa T‑Mobile Polska Andresa Maierhofera i Burmistrza Kazimierza Dolnego Andrzeja Pisulę porozumienie, jest pierwszym krokiem to zbudowania najbardziej zaawansowanego technologicznie miasta w Polsce.

Mamy wiedzę i kompetencje, aby być partnerem samorządów i oferować im kompleksowe rozwiązania z zakresu Smart City. Do realizacji pierwszego takiego projektu zaprosiliśmy Kazimierz Dolny, jedno z najbardziej znanych i atrakcyjnych turystycznie miast w Polsce. Już w przyszłym roku zaoferujemy miastu, jego mieszkańcom i odwiedzającymi go turystom 12 usług z zakresu Smart City, na które złoży się blisko 700 instalacji

Andreas Maierhofer, Prezes T‑Mobile Polska

Kazimierz Dolny to 4000 mieszkańców i ponad 1 milion turystów odwiedzających nasze miasto każdego roku. Dzięki współpracy z T‑Mobile uzyskamy narzędzia, które pozwolą na lepsze zarzadzanie miastem, podniosą jakość życia mieszkańców, przyniosą ułatwienia dla turystów a także pozwolą na oszczędności w budżecie. Jest dla mnie powodem do dumy, że nasze miasto nie tracąc swojego spójnego historycznego wylądu, wykona skok w przyszłość, stając się jednym z liderów innowacji w Polsce.

Andrzej Pisula - burmistrz Kazimierza Dolnego

Kazimierz Dolny jest jednym z najpopularniejszych turystycznie miejsc w Polsce, które przyciąga turystów przede wszystkim fantastyczną architekturą i wspaniałymi widokami. Projekt realizowany jest z miastem i dla miasta, dlatego na każdym etapie będzie on konsultowany z konserwatorem zabytków.

Realizacja będzie najbardziej zawansowanym tego typu rozwiązaniem w Polsce. Celem współpracy między Kazimierzem Dolnym a T‑Mobile jest poprawa jakości i dostępności usług telekomunikacyjnych w mieście, a także zastosowanie rozwiązań służących bezpośrednio mieszkańcom, wspierających administrację lokalną w zarządzaniu miastem i komunikacji z mieszkańcami,  a także pozwalających na poradzenie sobie z wyzwaniami wynikającymi ze wzmożonego ruchu turystycznego.

Projekt Smart City w Kazimierzu Dolnym to pokaz możliwości technologicznych i organizacyjnych T‑Mobile. Chcemy w ten sposób wysłać jasny sygnał do włodarzy miast w całej Polsce, że mają w nas partnera, z którym mogą budować przyszłość swoich społeczności.

Andreas Maiehofer, Prezes T‑Mobile Polska

 Inwestycja w Kazimierzu Dolnym realizowana będzie jeszcze w 2018 roku, tak aby jak najszybciej przygotować większość planowanych rozwiązań. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, pełen zakres usług będzie testowany i komercjalizowany od początku 2019 roku.

W ramach zawartego porozumienia rozwijane będą projekty z zakresu:

- inteligentnego oświetlenia ulicznego, parkingów, przystanków autobusowych, totemów i ławek miejskich – ponad 500 instalacji

- monitoringu miejskiego - ponad 40 kamer

- miejskich rowerów i pojazdów elektrycznych – ponad 60 rowerów i pojazdów

- ładowania pojazdów elektrycznych – 3 stacje

- sieci Wi-Fi hot spot. – ponad 40 punktów

- monitoringu  jakości powietrza – 2 stacje monitoringu

Dodatkowo projekt zakłada zintegrowanie z systemem Smart City aplikacji miejskiej, która ułatwi korzystanie z atrakcji turystycznych i zastosowanych rozwiązań, jak również przygotowanie panelu administracyjnego dla władz lokalnych, integrującego informacje statystyczne z działania poszczególnych rozwiązań. T‑Mobile wykona również szereg analiz z zakresu Big Data, które mogą pomóc podejmować decyzję w zakresie zadań inwestycyjnych czy promocyjnych miasta.

Reklama

Komentarze

    Reklama