Reklama

Polityka i prawo

Departament Stanu: Wszyscy odpowiadają za stan cyberprzestrzeni. Polska wspiera Waszyngton

Fot. The White House/flickr
Fot. The White House/flickr

Departament Stanu Stanów Zjednoczonych wydał oświadczenie w sprawie odpowiedzialnego zachowania i działania państw w cyberprzestrzeni. Polska stanowczo poparła stanowisko Waszyngtonu.

„Technologia informacyjna zmienia współczesne życie, napędza innowacje i produktywność, ułatwia dzielenie się pomysłami oraz promuje swobodę wypowiedzi” – stwierdzono w oświadczeniu. – „Jej zalety zbliżyły globalną społeczność bliżej niż kiedykolwiek w historii”. Jednak innowacyjne rozwiązania generują również wyzwania, którym należy stawić czoła. Zarówno aktorzy państwowi jak i niepaństwowi coraz częściej wykorzystują cyberprzestrzeń jako platformę złośliwego i nieodpowiedzialnego zachowania wymierzonego w infrastrukturę krytyczną, systemy demokratyczne lub społeczeństwa, a nawet w wolny rynek i przedsiębiorstwa.

Departament Stanu przypomina, że w ciągu ostatniej dekady społeczność międzynarodowa wyraźnie zadeklarowała, iż globalny ład musi być oparty na regułach, które powinny kontrolować zachowanie państw w cyberprzestrzeni. Kraje członkowskie ONZ coraz częściej łączą się wokół projektów opracowania ram odpowiedzialnego zachowania państwa w przestrzeni wirtualnej.

„Podkreślamy nasze zaangażowanie w utrzymanie międzynarodowego porządku opartego na zasadach i zachęcamy do jego przestrzegania, wdrażania oraz dalszego rozwoju” – stwierdzono w oświadczeniu. – „Wspieramy ukierunkowane budowanie zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby zapewnić, że wszystkie odpowiedzialne państwa mogą wdrożyć te ramy i lepiej chronić swoje sieci przed destrukcyjnymi cyberatakami. Równocześnie podkreślamy, że prawa człowieka mają zastosowanie i muszą być przestrzegane oraz chronione przez państwa zarówno online, jak i offline”.

Według Departamentu odpowiedzialne państwa, które dbają o międzynarodowy porządek oparty na zasadach, powinny podejmować działania na rzecz zabezpieczenia korzyści płynących z cyberprzestrzeni dla przyszłych pokoleń. „W razie potrzeby będziemy współpracować na zasadzie dobrowolności, aby pociągać państwa do odpowiedzialności, gdy działają one niezgodnie z powszechnymi ramami prawnymi (…) Muszą być konsekwencje złego zachowania w cyberprzestrzeni” – zadeklarował Departament Stanu USA w oświadczeniu.

W ostatniej części pisma rząd Stanów Zjednoczonych wezwał wszystkie państwa do wspierania ewoluujących ram prawnych i przyłączenia się do globalnych wysiłków, aby zapewnić większą stabilność oraz odpowiedzialność w cyberprzestrzeni.

Reklama

Komentarze

    Reklama