Reklama

Polityka i prawo

Czy Polsce grozi komórkowy blackout?

Fot. Andrzej Kozłowski/CyberDefence24.pl
Fot. Andrzej Kozłowski/CyberDefence24.pl

W czwartek w Ministerstwie Cyfryzacji odbyła się prezentacja wniosków z raportu Boston Consulting Group na temat zagrożeń dla rozwoju sieci telekomunikacyjnych w Polsce. Problemy z limitami gęstości mocy mogą zagrozić rozwojowi sieci 5G.

Z raportu wynika, że Polska jest krajem mobilno-centrycznym – europejskim liderem zarówno pod względem rozpowszechniania mobilnego Internetu szerokopasmowego, jak i wykorzystania transmisji danych.

Autorzy raportu zauważają, też że Polska ma najniższe i najbardziej restrykcyjne limity gęstości mocy, która jest mierzona w watach na metr kwadratowy w Europie (power density limits – PDL). Gęstość mocy wraz z natężeniem pola elektromagnetycznego wykorzystywane są do opisania pola elektromagnetycznego.  Im dalej od anteny tym niższe natężenie pola elektromagnetycznego i gęstość mocy. Zostały one ustanowione w 1984 roku w oparciu o standardy obowiązujące w tamtym czasie w Związku Radzieckim.  Polskie limity są nawet 100-krotnie bardziej restrykcyjne niż w innych krajach Unii Europejskiej, które uznają obowiązujące normy za bezpieczne.

W dalszej części raportu autorzy zauważają, że polska gospodarka można odnieść wiele korzyści z rozwoju komunikacji bezprzewodowej oraz technologii 5G. Sektor technologii komunikacyjnych już teraz wnosi znaczącą wartość do gospodarki kraju. Nowa technologia 5G oraz Przemysł 4.0 będą dodatkowym, ważnym napędem dla rozwoju gospodarki oraz rynku pracy.

Niestety już dziś ujawniają się negatywne skutki restrykcyjnych limitów gęstości mocy na usług mobilnego Internetu: Polska znajduje się na ostatnim miejscu pod względem szybkości Internet 4G w Europie, pomimo wysiłków polskich operatorów oraz nakładów inwestycyjnych, które nie odbiegają od średniej europejskiej – podkreślają autorzy raportu.

Ponadto restrykcyjne limity gęstości mocy będą hamować rozwój 5G w Polsce, przez co kraj może znaleźć się w technologicznym ogonie Europy. Pomimo strategicznych ambicji polskiego rządu, aby stawiać na długoterminowy rozwój i stać się krajem wiodącym w technologii 5G, Polsce grozi niedorozwój infrastruktury mobilnego Internetu ze względu na:

  • Częstotliwości udostępniane na potrzeby 5G nie będą mogły być w pełni wykorzystane i będą wyceniane poniższej oczekiwanych wartości
  • Nowe technologie mobile nie będą mogły zostać wdrożone, co ograniczy rozwój kraju w obszarze innowacji technologicznych
  • Ograniczenia w wykorzystaniu częstotliwości i technologii nie mogą zostać zrekompensowane budową nowych stacji bazowych z powodu ogromnych trudności w realizacji nowych projektów

Wymogi technologii 5G oraz Przemysłu 4.0 będą spełnione tylko częściowo. Będzie to dla Polski znaczące utrudnienie w wyścigu o pozycję europejskiego lidera w najnowocześniejszych sektorach gospodarki.

Obowiązujące limity gęstości sieci stawiają pod znakiem zapytania oczekiwane korzyści społecznoekonomiczne powiązane z technologią 5G, takie jak wzrost gospodarczy czy rozwój miejsc pracy.

Podczas prezentacji raport Minister Cyfryzacji Marek Zagórski powiedział, że intencją ministerstwa jest wprowadzenie sieci 5G w Polsce do 2025 roku dlatego, opisane w dokumencie problemy muszą zostać rozwiązane. Ministerstwo Cyfryzacji ma zamiar przygotować zmiany legislacyjne. Minister Zagórski mówił, również o tym, że społeczeństwo musi czuć się bezpiecznie i dlatego trzeba skutecznie monitorować promieniowanie.

Komentarze