Reklama

Polityka i prawo

Cyberszkolenie Legii Akademickiej

Fot. www.cyber.mil.pl
Fot. www.cyber.mil.pl

12 sierpnia minister Tomasz Zdzikot inaugurował szkolenie dla najlepszych studentów studiujących na kierunkach cyberbezpieczeństwo, kryptologia, informatyka czy matematyka. „Legioniści” pod okiem wojskowych specjalistów z obszaru cyber rozpoczęli szkolenie zorganizowane w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Podczas inauguracji minister zapewniał o rozbudowie programu Legii Akademickiej, tak aby szkolenie studentów odpowiadało na potrzeby armii oraz przynosiło korzyści dla nich samych. Gen. bryg. Karol Molenda, pełnomocnik MON ds. Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni wyraził natomaist nadzieję, że szkolenie stanowić będzie inspirację i zachętę do rozwoju w obszarze cyber. Podkreślił jednocześnie, że wprowadzane zmiany w dotychczasowym programie, to m.in. efekt rozmów specjalistów z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni ze studentami.

Kolejna tura szkolenia praktycznego rozpocznie się 18 sierpnia i potrwa do końca września. Już dziś pracujemy nad rozbudową i rozwojem projektu Legia Akademicka w kolejnej edycji. Mamy pomysły dotyczące ściślejszego związku z poszczególnymi jednostkami wojskowymi. Myślimy o formule jednostek wojskowych patronackich, które będą uczestniczyły w tych specjalistycznych modułach szkolenia teoretycznego – mówił Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON.

Legia Akademicka to program dotyczący szkolenia wojskowego, który skierowany jest do studentów. Część teoretyczna programu obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów. Po zaliczeniu części teoretycznej i złożeniu wniosku student ochotnik otrzymuje kartę powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu, realizowana jest w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych sił zbrojnych. Szkolenie praktyczne odbywa się podczas wakacji w dwóch turach po 6 tygodni. Po ukończeniu szkolenia studenci składają przysięgę wojskową. 

Komentarze