Reklama

Polityka i prawo

Cyberbezpieczeństwo jednym z priorytetów CDP 2018

Fot: European Defence Agency
Fot: European Defence Agency

28 czerwca br. państwa członkowskie Unii Europejskiej zaakceptowały tzw. Capability Development Plan (CDP), podstawowy instrument spinający pozostałe inicjatywy takie jak CARD, PESCO czy EDF. Edycja CDP 2018 jest wyjątkowa pod wieloma względami i warto się bliżej przyjrzeć szczegółom tego planu. Rolą CDP jest identyfikowanie zdolności, które wymagają priorytetowego rozwoju w Unii Europejskiej, a które będą w następnej kolejności rozwijane kolektywnie. Wszystko to ma się odbywać w ścisłej korelacji z procesem planowania obronnego NATO oraz potrzebami operacyjnymi poszczególnych państw członkowskich. 

W porównaniu do CDP z roku 2014 roku, aktualna wersja zawiera mocne połączenie z narodowymi planami rozwoju zdolności. Kładzie także duży nacisk na współzależność z NATO i nie wyklucza włączenia innych inicjatyw jak np. projekty OCCAR czy projekty międzynarodowe. Na podstawie zidentyfikowanych słabości poszczególnych państw Unii Europejskiej zidentyfikowano i zatwierdzono 11 priorytetowych obszarów nazwanych 2018 EU Capability Development Priorities. Jednym z nich jest obszar związany z operacjami reagowania w cyberprzestrzeni. 

Obszar nazwany jako Cyber Responsive Operations obejmuje:

  • współpracę i synergię działań;
  • rozwój technologii związanych z cyberbezpieczeństwem;
  • inżynierię systemów dla operacji cyber;
  • edukację i trening tzw. eTEE;
  • zdolności cyber w innych domenach prowadzonych operacji.

Warto zauważyć, że CDP, wspólnie z procesem planowania NATO (NDPP) ustanawia wspólne priorytety, które konfrontowane będą w kolejnej inicjatywie: CARD czyli Skoordynowanym Rocznym Przeglądem Bezpieczeństwa. CARD ma odpowiadać na pytanie: „co mamy?”. Zapewni także pełny obraz aktualnych zdolności państw członkowskich. Dostarczanie rzetelnych i konkretnych informacji do systemu CARD będzie zapewne dużym wyzwaniem dla sztabów generalnych. Bilans informacji CDP z CARD wsparte NDPP da w końcu odpowiedź na pytanie jakie projekty są kluczowe dla PESCO, i zarazem finansowane z EDF. Ważne, że CDP zakłada bardziej kompleksowe rozwiązywanie problemów ze zdolnościami np. poprzez wykorzystywanie projektów OCCAR czy EDA.

Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, że Europejska Agencja Obrony, jak i sama Unia Europejska stara się bardzo aktywnie wypełnić potencjalną lukę strategiczną, jaka może się pojawić na marginesie dyskusji podczas tegorocznego Szczytu NATO w Brukseli. Szczyt w Brukseli nie zaproponował nowych inicjatyw, poza rozwinięciem tych ze Szczytu w Warszawie. Na tym tle, propozycja UE jest nie tylko merytoryczna pod kątem operacjonalizacji wysiłków państw członkowskich w procesie osiągania zdolności, ale przede wszystkim jest kompleksowa i atrakcyjna z punktu widzenia politycznego. 

Komentarze