Reklama

Polityka i prawo

Cyberbezpieczeństwo+ dla weteranów

Fot IBM
Fot IBM

Rosnące z roku na rok zapotrzebowanie rynku na specjalistów IT oraz bezpieczeństwa informacji to niewątpliwie szansa rozwoju zawodowego dla weteranów działań poza granicami państwa. Osoby, które rozwijają swoje kompetencje w tym zakresie mogą liczyć na atrakcyjne oferty pracy w środowisku cywilnym oraz na zatrudnienie lub służbę w ramach wojsk obrony cyberprzestrzeni. Jak zdobyć lub rozwinąć kompetencje w tym zakresie? Jednym ze sposobów jest udział w kursie Cybersecurity+ organizowanym przez firmę IBM.

Druga polska edycja szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla weteranów zorganizowana została we Wrocławiu w jedynym w Europie centrum IBM X-Force Command Center, którego zadaniem jest monitorowanie systemów bezpieczeństwa klientów. Inicjatywa jest wspólnym projektem polskiego oddziału firmy, Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa oraz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

W otwarciu kursu brał udział płk rez. Mariusz Pogonowski, koordynator projektu z Centrum Weterana, który w imieniu Dyrektora Centrum podziękował organizatorom kursu i firmie IBM Polska. W ramach podziękowania pracownikom zaangażowanym w bezpośrednie przygotowanie i realizację kursu wręczył pamiątkowe albumy i kalendarze promujące udział polskich weteranów w zawodach Invictus Games 2020.

Uczestnikami drugiej edycji kursu byli weterani oraz studenci i pracownicy Akademii Wojsk Lądowych. Uczelnia kształcąca przyszłych dowódców i liderów wojskowych ma ambitne plany związane z rozwojem studiów z zakresu informatyki oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dziesięciu weteranów – żołnierzy w służbie czynnej i rezerwistów oraz ośmiu podchorążych, czterech pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni w trakcie pięciu dni szkolenia doskonaliło swoje umiejętności w zakresie myślenia projektowego Design Thinking, metodyki Agile oraz ich zastosowania w IT, ochronie danych osobowych i RODO.

Uczestnicy kursu poznali także zagadnienia związane z praktycznym wymiarem cyberbezpieczeństwa w tym możliwości i sposoby wykorzystania narzędzia IBM Security QRadar SIEM (Security Information and Event Management). Zdobyli umiejętności klasyfikacji oraz podstawowej analizy zdarzeń bezpieczeństwa oraz neutralizacji zagrożeń. Umiejętności te obok dyscypliny, zwinności, zdolności przywódczych, szybkiej reakcji na zagrożenia oraz współdziałania w grupie to kompetencje pożądane przez przyszłych i obecnych pracodawców poszukujących specjalistów i analityków do ośrodków operacyjnych odpowiedzialnych z cyberbezpieczeństwo. Kursanci pracowali w grupach złożonych z osób o różnym poziomie doświadczenia i umiejętności. Prowadzący zajęcia dobrali grupy szkoleniowe tak aby zadania wykonywały zespoły złożone z weteranów, studentów oraz pracowników naukowych uczelni. Zajęcia w ramach kursu prowadzili doświadczeni eksperci IBM Polska – Patrick Kozakiewicz (Design Thinking), Marcin Spychała (cyberbezpieczeństwo) i Hubert Kromer (QRadar SIEM).

Udział w szkoleniu z cyberbezpieczeństwa był dla mnie szansą na rozszerzenia wiedzy i praktycznych umiejętności. Atrakcyjny program, doświadczeni eksperci i praca w zespołach projektowych to niewątpliwe zalety kursu. Uważam, że zdobyte umiejętności wykorzystam w służbie oraz po jej zakończeniu w środowisku cywilnym. Zamierzam rozwijać kompetencje w tym zakresie. Kurs ten jest dla mnie niezwykle ważnym elementem budowania nowych kompetencji – zdradza plut. Bartosz Kussowski, weteran misji w Kosowie.

Jestem bardzo zadowolony z udziału w szkoleniu z cyberbezpieczeństwa. Była to dla mnie i moich kolegów cenna okazja do zapoznania się ze specyfiką pracy analityków ds. cyberzagrożeń, poznania podstaw pracy z QRadarem oraz pracy projektowej. W dodatku współpraca z weteranami pozwoliła nam podchorążym na otwarta rozmowę na temat ich trudnej służby wojskowej na misjach poza granicami kraju. Jest to dla nas niezwykle ważne doświadczenie plut. pchor. Michał Porożyński, podchorąży III roku AWL.

Cieszę się, że miałem okazję do udziału w kursie zorganizowanym przez IBM Polska oraz poznania możliwości jakie dają narzędzia przeznaczone do analizy zagrożeń cybernetycznych. Akademia planuje uruchomienie studiów z zakresu informatyki i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Temat ten jest szalenie interesujący i rozwojowy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z projektu, bowiem poza doskonaleniem umiejętności praktycznych był on także okazją do współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami, weteranami, studentami i pracownikami naukowymi Akademii – zaznacza dr inż. Grzegorz Debita, adiunkt wydziału zarządzania AWL.

Firma IBM Polska po raz drugi organizuje kurs Cybersecurity+. Dla nas jest to bardzo interesujący i rozwojowy projekt. Pozwala on bowiem nie tylko na podzielenie się naszą wiedzą, ale również na bezpośredni kontakt słuchaczy z środowiskiem cyberbezpieczeństwa i QRadarem. Jesteśmy dumni, ponieważ kurs cieszy się wysoką renomą i przyciąga zarówno weteranów, studentów, jak i pracowników uczelni wojskowych – podkreśla dyrektor Jolanta Jaworska, IBM Polska.

Intensywny kurs cybersecurity+ zakończył się 29 listopada wręczeniem certyfikatów, które potwierdzają kompetencje zdobyte podczas szkolenia. Uczestnicy zdobyli nowe umiejętności, a także certyfikaty, które mogą być bramą do rozwoju kariery zawodowej w obszarze cyberbezpieczeństwa. Certyfikaty wręczyli Zbigniew Traczyk – dyrektor centrum innowacji IBM w Katowicach i Wrocławiu, Adam Przybylak z IBM Security Poland oraz ppłk dr Mikołaj Kugler, prodziekan ds. dydaktycznych AWL.

Reklama

Komentarze

    Reklama