Polityka i prawo

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych kupi sprzęt i urządzenia teleinformatyczne

fot. Zdjęcie poglądowe;  Lorenzo Herrera/ Unsplash / Domena publiczna
fot. Zdjęcie poglądowe; Lorenzo Herrera/ Unsplash / Domena publiczna

W środę zostało opublikowane ogłoszenie w sprawie postępowania przetargowego, dotyczącego dostaw sprzętu sieciowego dla Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych. Zamówienie obejmuje dostarczenie sprzętu i urządzeń teleinformatycznych. 

Celem postępowania przetargowego jest zakup „zestawów urządzeń na potrzeby wysokowydajnego przetwarzania danych wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji”.

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Wykonawca usługi musi wykazać zdolność kredytową na kwotę od 2,8 mln zł (I część zamówienia) do 10 tys. zł (IV część zamówienia). Jeśli wykonawca złoży ofertę na wszystkie częśći zamówienia, będzie musiał wykazać zdolność kredytową rzędu co najmiej 3,6 mln zł.

Warunki zamówienia

Aby spełnić warunki zamówienia, zainteresowane podmioty muszą również udowodnić, że w ciągu ostatnich 3 lat (chyba, że okres ich działalności jest krótszy) wykonały – w przypadku I części zamówienia – co najmniej jedną realizację dostawy serwerów o wartości nie niższej niż 2 mln zł; w części II zamówienia – nie niższej niż 1,3 mln zł; części III – nie wymaga się zdolności technicznej lub zawodowej; w części IV – brak jest stawianych wymagań. Dodatkowo należy dostarczyć poświadczenie wartości wykonanych do tej pory zamówień, ich zakresu, daty wykonania, zleceniobiorców i załączyć dokumenty, które potwierdzą, że zlecenie zostało odpowiednio wykonane.

Głównym miejscem lub lokalizacją realizacji zamówienia będzie 2. Regionalna Baza Logistyczna (Skład Zegrze).

Zainteresowane podmioty, które chcą wziąć udział w postępowaniu mogą zgłaszać się drogą elektroniczną oraz korespondencyjnie (Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych; ul. Żwirki i Wigury 9/13, Warszawa). Termin składania ofert mija 17 sierpnia o 10.00; zostaną one otwarte o godzinie 11.00 w siedzibie Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się na stronie: https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/ .


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected] Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze

    Czytaj także