Reklama

Polityka i prawo

Brak współpracy z UODO stanowi naruszenie przepisów RODO

Fot. draconianimages/Pixabay
Fot. draconianimages/Pixabay

Brak współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO) w ramach wykonywania przez organ nadzorczy zadań jest naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) - tłumaczy UODO. Na tej podstawie na spółkę Funeda Sp. z o.o. Urząd nałożył karę administracyjną w wysokości ponad 22 tysięcy złotych. 

Jak wskazuje UODO w specjalnym komunikacie do sprawy, w tym konkretnym przypadku brak współpracy polegał na tym, że ukarana spółka nie zapewniła dostępu do wszelkich danych osobowych i informacji niezbędnych UODO do rozpatrzenia skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych skarżącego. Urząd w ramach wszczętego postępowania administracyjnego prowadzonego w celu rozpatrzenia wniesionej skargi, zwrócił się do spółki o ustosunkowanie się do treści skargi oraz o udzielenie odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące sprawy” - czytamy w komunikacie.

UODO podkreśla, że dwukrotnie wezwano spółkę do udzielenia wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia sprawy. Jednak Funeda Sp. z o.o. pomimo odbioru korespondencji do chwili obecnej nie udzieliła żadnej odpowiedzi na pisma skierowane do niej. W związku z nieudzielaniem informacji w sprawie, UODO wszczęło postępowanie w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. Spółka pomimo prawidłowego zawiadomienia przez organ nadzorczy, wraz z pouczeniem o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, także i w tym przypadku nie podjęła żadnych czynności zmierzających do wyjaśnienia sprawy. Należy nadmieniać, że Urząd wielokrotnie podejmował próby kontaktu telefonicznego i mailowego ze spółką w oparciu o dane zawarte na stronie internetowej. Do dnia wydania decyzji spółka nie skontaktowała się z Urzędem” - wyjaśnia Urząd.

Zdaniem UODO nałożona kara jest proporcjonalna do wagi naruszenia i ma pełnić również funkcję odstraszającą, ze względu na fakt, że będzie jasnym sygnałem zarówno dla spółki, jak i dla innych podmiotów, że nie należy ignorować pism organu nadzorczego. Lekceważenie obowiązków związanych ze współpracą z organem nadzorczym, w szczególności utrudnianie dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, stanowi naruszenie o dużej wadze i jako takie podlega sankcjom finansowym” - ostrzega Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Informacja prasowa UODO

image

Komentarze