Reklama

Polityka i prawo

Asseco stworzy rządowe centrum cyberbezpieczeństwa w Togo

Fot. UMD-Eskin/Wikipedia Commons/Domena publiczna
Fot. UMD-Eskin/Wikipedia Commons/Domena publiczna

Asseco Data Systems (ADS) uruchomi w Republice Togo „Cyber Defense Africa” – pierwszą w tym kraju instytucję odpowiedzialną za cyberbezpieczeństwo. Współpraca będzie realizowana w ramach spółki Joint Venture, którą ADS stworzył wspólnie z rządem Togo. Nowa organizacja rozpocznie funkcjonowanie na początku 2020 r., a koszt inwestycji wyniesie ok. 14 mln EUR.  

„Cyber Defense Africa” będzie pierwszą organizacją tego typu w Afryce, która połączy funkcję Ośrodka Monitorowania Bezpieczeństwa (ang. SOC – Security Operations Centre) odpowiedzialnego za bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury kraju, pełniąc jednocześnie rolę CERT-u czyli Narodowego Centrum Bezpieczeństwa (ang. Computer Emergency Response Team), które będzie całodobowo monitorować zagrożenie ze strony cyberprzestępczości i zapewni obywatelom, organizacjom oraz biznesowi bezpieczeństwo korzystania z rozwiązań cyfrowych.

Asseco Data Systems będzie odpowiedzialne za stworzenie kompleksowej strategii nowej organizacji, dostarczenie potrzebnej infrastruktury teleinformatycznej oraz wyszkolenie kadry. Projekt będzie realizowany w ramach spółki joint venture stworzonej przez Asseco Data Systems i rząd Republiki Togo. Umowa przewiduje wynagrodzenie dla Asseco Data Systems w wysokości przekraczającej 10 mln EUR. „Cyber Defense Africa” rozpocznie operacyjną działalność na początku 2020 r., a pełną gotowość osiągnie w czerwcu 2020 r.  

Bezpieczna cyberprzestrzeń jest niezbędna do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania przedsiębiorstw, wspierać innowacyjność i stworzyć dobre warunki dla zewnętrznych inwestorów. Ideą Prezydenta Republiki Togo, Pana Faure Gnaussingbe jest utworzenie z Togo lidera cyfrowej rewolucji w Afryce

Cina Lawson - Minister Telekomunikacji i Cyfrowej Ekonomii w Rządzie Republiki Togo

Cyber Defense Africa” – nasze wspólne przedsięwzięcie pomoże Togo uzyskać pozycję regionalnego lidera cyberbezpieczeństwa, tworząc jednocześnie standardy w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości także w innych krajach afrykańskich

Andrzej Dopierała - Prezes Zarządu Asseco Data Systems

Grupa Asseco jest obecna w Afryce od 2013 r., realizując projekty informatyczne przede wszystkim z zakresu  bankowości,  energetyki oraz bezpieczeństwa. Działa m.in. w Etiopii, Nigerii, Angoli, Mozambiku i Wyspach Zielonego Przylądka.

Źródło: Asseco

Reklama

Komentarze

    Reklama