Reklama

Polityka i prawo

Agencja marketingowa przegrała z UODO. Sąd utrzymał w mocy karę za naruszenie RODO

Fot. Joe Gratz/Flickr/Domena publiczna
Fot. Joe Gratz/Flickr/Domena publiczna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę spółki ClickQuickNow na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na mocy której na firmę nałożona została kara w wysokości ponad 201 tys. zł. Grzywna to efekt m.in. utrudniania realizacji prawa do wycofania zgodny na przetwarzanie danych osobowych, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. 

Jak przypomina UODO w oficjalnym komunikacie, wyrok w omawianej sprawie zapadł 10 lutego 2021 r. (sygn. akt II SA/Wa2378/20).

W decyzji nakładającej administracyjną karę pieniężną za naruszenie RODO, Urząd pokreślił, że spółka ClickQuickNow nie tylko w procesie wycofania zgody nie uwzględniła zasady, zgodnie z którą wycofanie zgody powinno być równie łatwe jak jej wyrażenie, ale wręcz działała odwrotnie - stosowała dla wycofania zgody skomplikowane rozwiązania organizacyjne i techniczne.

Co więcej - jak wskazuje UODO - spółka przetwarzała bez podstawy prawnej dane osób, jakie nie są jej klientami, a od których otrzymała żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. W ten sposób doszło do naruszenia przepisów mówiących o realizacji prawa do bycia zapomnianym. 

UODO przypomina, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych definiuje art. 4 pkt 11 RODO i oznacza „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”. Urząd wyjaśnia, że zgoda ta jest odwoływalna i uprawnienie to przysługuje osobie, której dane dotyczą, w każdym czasie. Ma ona więc prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody musi być tak samo łatwe jak jej wyrażenie. Rozwiązanie takie nie powinno być w żaden sposób ukryte” - podkreślono w komunikacie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego potwierdza, że nie można utrudniać wycofywania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, a sama czynność powinna być łatwa i skuteczna.

SZP/UODO

image

Reklama

Komentarze

    Reklama