Reklama

Polityka i prawo

5G zdominowało wizytę ministra cyfryzacji w Brukseli

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Bezpieczeństwo sieci 5G i wypracowanie wspólnego, na poziomie europejskim,  podejścia do tego tematu – to jedne z tematów poniedziałkowego spotkania ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego z Komisarzem ds. Rynku Wewnętrznego Thierrym Bretonem.

W zakresie bezpieczeństwa sieci 5G konieczne jest współdziałanie państw członkowskich i instytucji unijnych – powiedział w poniedziałek w Brukseli szef MC. Podczas spotkania z Komisarzem Bretonem minister Marek Zagórski opowiedział m.in. o tym, jak przebiegać będzie proces wdrażania w Polsce 5G Toolbox.

Razem dla 5G

Kilkanaście dni temu Komisja Europejska zatwierdziła i opublikowała wspólny zestaw środków ograniczających ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa sieci 5G. 

5G Toolbox, bo tak w skrócie nazywany jest ten dokument, będzie podstawą do skoordynowanych, wspólnych działań w krajach Unii Europejskiej nakierowanych na bezpieczeństwo sieci piątej generacji (5G). Polska już teraz realizuje unijne zalecenia.

Uzgodnienie 5G Toolbox to niezbędny krok dla wzmocnienia europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa. Usługi wykorzystujące sieć piątej generacji będą w nim bowiem odgrywały ważną rolę – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. 

Kolejnym tematem spotkania z komisarzem ds. Rynku Wewnętrznego było tworzenie europejskiej przestrzeni danych. To kluczowe działanie dla wprowadzania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. 

Dane i przemysł 4.0

Nasza wizja w tym zakresie jest spójna z wizją Komisji Europejskiej. Konieczne jest zapewnienie europejskim firmom dostępu do danych przemysłowych oraz tych będących w posiadaniu instytucji publicznych – powiedział szef MC.

Polska była jednym z inicjatorów wprowadzenia na terenie UE swobodnego przepływu danych przemysłowych. Minister Marek Zagórski podkreślił, że chcemy aby proces uwalniania danych i ich udostępniania europejskim przedsiębiorcom stale postępował.

Dlatego warto tworzyć narzędzia, które będą temu służyć. W szczególności chodzi o stworzenie możliwości rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw – powiedział minister cyfryzacji. – Celem naszego rządu jest wzmocnienie gospodarki poprzez skuteczną politykę zarządzania danymi i tworzenie Przemysłu 4.0 – dodał Marek Zagórski.

W trakcie poniedziałkowego spotkania komisarz Breton zapowiedział, że 19 lutego Komisja Europejska przedstawi pakiet strategii w obszarze sztucznej inteligencji i przepływu danych przemysłowych. Z kolei publikacja tzw. Kodeksu Usług Cyfrowych jest planowana na drugą połowę tego roku.

Użytkownik właścicielem

W kontekście prac nad przyszłymi europejskimi ramami regulacyjnymi świadczenia usług cyfrowych minister Marek Zagórski podkreślił że konieczne jest zagwarantowanie, że właścicielem danych osobowych jest użytkownik, a nie portal.

Podczas wizyty w Brukseli szef MC spotkał się także z kierownictwem Business & Science Poland - któremu zaprezentował aktywności Ministerstwa Cyfryzacji na forum UE - oraz z kierownictwem Instytutu Bruegel. Ta rozmowa dotyczyła współpracy w obszarze tematów cyfrowych.

Informacja prasowa

Reklama

Komentarze

    Reklama