Reklama

Polityka i prawo

5G podstawą nowej rewolucji przemysłowej. Chiny nadadzą jej ton?

Fot. Wingsancora93/Wikipedia Commons/CC 4.0
Fot. Wingsancora93/Wikipedia Commons/CC 4.0

Nowa rewolucja przemysłowa pod przewodnictwem Chin? Technologia 5G będzie miała kluczowe znaczenie dla kształtu przyszłej globalnej gospodarki. Stany Zjednoczone, aby stać się liderem, potrzebują nowej strategii, która odmieni podejście Waszyngtonu do innowacji.

Według raportu „Securing Our 5G Future: The Competitive Challenge and Considerations for U.S. Policy”, opracowanego przez Center for a New American Security, rozwój technologii 5G stanowi podstawę dla kolejnej rewolucji przemysłowej. „Wynika to z faktu ogromnych korzyści, jakie ze sobą niesie zarówno z punktu widzenia gospodarki jak i sektora wojskowego” – stwierdzono w dokumencie. Wśród nich można wskazać na wysoką prędkość transferu danych, znikome opóźnienia oraz niespotykaną do tej pory przepustowość, które umożliwiają przesył danych zdecydowanie sprawniej i szybciej niż obecnie.

Eksperci przewidują, że przyszłe „inteligentne miasta” będą bazować na technologii 5G – od autonomicznych pojazdów po produkcję przemysłową. W ten sposób innowacyjna sieć przyczyni się do rozwoju gospodarki światowej w ciągu następnych kliku dekad, tworząc podwaliny pod „nową rewolucję”, której podstawą będzie wydajność i innowacja.

„Stany Zjednoczone mogą utracić swoją przewagę na globalnym rynku, jeśli nie wykorzystają możliwości i nie poradzą sobie z wyzwaniem, jakim jest 5G” – mówi treść raportu. Głównym konkurentem Waszyngtonu są Chiny, które mogą stać się światowym liderem i pierwszym dostawcą technologii 5G. Wówczas rząd USA może znaleźć się w niekorzystnym położeniu. W celu uniknięcia takiej sytuacji Stany Zjednoczone muszą zwiększyć finansowanie oraz zdecydowanie wesprzeć krajowe inicjatywy, które są zbliżone pod względem zakresu i skali do chińskich projektów. Beijing regularnie przeznacza setki miliardów na rozwój, w tym wdrożenie 5G. W ten sposób przedsiębiorstwa z Państwa Środka, jak na przykład Huawei, stają się globalnymi liderami w dziedzinie innowacji.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że sieć 5G w przyszłości stanie się jednym z kluczowych elementów infrastruktury krytycznej. Stworzy to nowe zagrożenia oraz ryzyko zakłócenia dla jej funkcjonowania. „Obecny stopień konsolidacji w branży zaostrza ryzyko niedoskonałości rynku” – stwierdzili specjaliści Center for a New American Security w raporcie. Eksperci uważają, że w tej kwestii najważniejsze powinno być bezpieczeństwo, dopiero potem nowinki technologiczne.

Zgodnie z treścią dokumentu, rząd Stanów Zjednoczonych zaczyna coraz bardziej koncentrować się na sieci 5G. Jednak podejmowane wysiłki nie są jeszcze wystarczające, aby dogonić chińską konkurencję. Administracja Donalda Trumpa musi zmienić podejście do firm z Państwa Środka, a także zmodyfikować dotychczasową strategię, ponieważ głoszone hasło: „Ameryka liderem w wyścigu o 5G” nie musi okazać się prawdą. Celem amerykańskiego rządu nie powinno być jak najszybsze wdrożenie tej technologii, ale zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa oraz intensyfikacja współpracy z sojusznikami i partnerami w ramach budowania innowacji.

„Nowa strategia Waszyngtonu powinna opierać się na założeniu, że rząd musi odgrywać kluczową rolę w promowaniu innowacji poprzez regularne finansowanie 5G, aby w ten sposób Stany Zjednoczone utrzymały swoją konkurencyjność na globalnym rynku, zwłaszcza w trakcie trwania rewolucji przemysłowej 4.0” – wskazano w raporcie. Dodatkowo eksperci podkreślają, że szybkość transferu danych i inne innowacje nie mogą wyprzeć bezpieczeństwa jako kluczowego aspektu każdej technologii.

Zgodnie z przedstawionymi założeniami amerykańska strategia 5G powinna obejmować pięć głównych kierunków działań:

  • Ustalenie priorytetów oraz zainwestowanie w 5G jako podstawę amerykańskiej konkurencyjności

Rząd Stanów Zjednoczonych musi uznać strategiczne znaczenie 5G i nadać polityce rozwoju innowacji priorytetowe znaczenie. Co więcej, Waszyngton powinien zachęcać firmy z sektora prywatnego do inwestowania na dużą skalę w „infrastrukturę cyfrową XXI wieku” oraz prowadzenie badań, a także budowanie ściślejszych relacji z rządem w celu promowania rozwoju 5G. „Przyspieszenie istniejących inicjatyw w celu usunięcia przeszkód dla innowacji handlowych” również należy uznać za priorytetowe – wynika z treści raportu.

  • Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa sieci 5G od samego początku jej wdrożenia

Według ekspertów Stany Zjednoczone muszą „sformalizować rygorystyczny proces kontroli dostawców i operatorów sieci US 5G”, a także „kontynuować promowanie współpracy między zainteresowanymi stronami z sektora prywatnego oraz rządem” w zakresie ograniczania ryzyka i poprawy bezpieczeństwa. Niemniej istotna jest identyfikacja problemów w obszarze przejrzystości łańcucha dostaw, a także opracowanie kompleksowych ram oceny oraz zarządzania ryzykiem w zakresie funkcjonowania 5G.

  • Rozwiązanie kwestii przywództwa w sferze innowacji technologicznych, w tym 5G

Waszyngton powinien zbadać sytuację na globalnym rynku, aby podjąć odpowiednie działania, które utrzymają status quo, a następnie wprowadzić nowe amerykańskie inicjatywy 5G. Równie ważne jest wsparcie badań nad nowymi technologiami, a także budowanie bezpiecznego i zaufanego środowiska dostawców oraz ekosystemu przemysłowego 5G. Raport zwraca także uwagę na promowanie rozwoju silnych „ekosystemów komercyjnych”, które mają umożliwić nowym przedsiębiorstwom efektywne wykorzystanie zalet sieci 5G.

  • Dążenie do głębszej koordynacji we współpracy z sojusznikami oraz partnerami

„Za priorytetową należy uznać współpracę z sojusznikami i partnerami w celu promowania bezpiecznych oraz zaufanych alternatyw dla rozwoju 5G” – stwierdzono w raporcie. Rząd USA musi upewnić się, że prowadzona polityka, mająca na celu ograniczenie globalnej ekspansji i wpływu chińskich marek, jest starannie zrównoważona i właściwie koordynowana przez najważniejsze instytucje państwowe.

Bardzo istotną rolę odgrywa współpraca „za pośrednictwem NATO oraz sojuszników w regionie Indo-Pacyfiku”, której celem powinno być opracowanie bezpiecznej i zintegrowanej architektury komunikacji dla lepszej wymiany informacji. Co więcej, Stany Zjednoczone muszą nawiązać ściślejszą współpracę ze swoimi partnerami w zakresie inwestycji w globalny rozwój infrastruktury cyfrowej – podkreślają eksperci.

  • Załagodzenie negatywnych efektów działania 5G, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego, przy równoczesnym podkreśleniu i wykorzystaniu możliwości, jakie daje

Rząd USA powinien być gotowy na ryzyko związane ze scenariuszami, według których „Chiny nadal są światowym liderem innowacji przez co stają się głównym graczem na globalnym rynku 5G”. Dodatkowo Waszyngton musi stworzyć projekt oceny zagrożeń związanych z zakłóceniem infrastruktury krytycznej, a także cyberszpiegostwem, do którego może zostać wykorzystana sieć 5G.

Według specjalistów „5G stało się kluczowym frontem rywalizacji USA-Chiny”. Pojawienie się tej innowacyjnej technologii może przynieść znaczące korzyści gospodarce światowej, dlatego „wyścig o 5G” jest tak istotny dla obu stron. Wynik rywalizacji z pewnością „przesunie globalny środek ciężkości w stronę innowacji i wzrostu gospodarczego”.

Chiny, jako wschodząca potęga, priorytetowo potraktowały politykę rozwoju nowoczesnych technologii, aby wypchnąć Stany Zjednoczone z pozycji lidera. Jeśli uda się zrealizować ambicje 5G, Beijing może przekształcić międzynarodowy ekosystem technologii i osiągnąć strategiczne cele, które gwałtownie wzmocnią jego potęgę oraz poszerzą wpływy. Z drugiej strony, aby nadążyć za Państwem Środka, rząd USA musi zdecydowanie wspierać amerykańskie innowacje – wynika z raportu opracowanego przez Center for a New American Security.

Komentarze