Polityka i prawo

Polityka i biznes w czasach wojen informacyjnych

Fot. pixabay.com
Fot. pixabay.com

26 kwietnia podczas konferencji Mroczne widmo: polityka i biznes w dobie dezinformacji przedstawiciele administracji, biznesu, think tanków i organizacji pozarządowych rozmawiać będą o roli technologii w wojnach informacyjnych, mechanizmach dezinformacji i zagrożeniach, jakie stwarzają one zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego. Wystąpienie otwierające wygłosi prof. Timothy Garton Ash z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Program konferencji przewiduje trzy bloki tematyczne. W części poświęconej obronie państw i instytucji przed dezinformacją, uczestnicy rozmawiać będą m.in. o tym czy cyber-kłamstwa mogą obalać rządy i zagrozić stabilności państwa oraz o zmianach, jakie muszą zajść w instytucjach międzynarodowych, by skutecznie przeciwdziałać wojnom informacyjnym.

Dyskusja dotycząca biznesu dotyczyć będzie różnic pomiędzy informacją, opinią, plotką i dezinformacją oraz warunków, w jakich najlepiej się rozprzestrzeniają. Ostatni z bloków przewiduje tematykę związaną z polityką, przede wszystkim w kontekście tegorocznych wyborów we Francji i w Niemczech. W konferencji udział wezmą m.in. Frederick Fooy (główny analityk Centrum Eksperckiego NATO ds. Komunikacji Strategicznej), gen. Włodzimierz Nowak (członek zarządu T-Mobile Polska), Tomasz Sobierajski (socjolog Uniwersytetu Warszawskiego), Pierre Haski (dziennikarz Rue89), a także Laura Daniels (Global Public Policy Institute). Partnerem konferencji jest T-Mobile Polska.

Komentarze