Reklama

Polityka i prawo

Ochrona danych zgodna z przepisami UE. MC przedstawiło projekt ustawy

Fot. Cyberdefence24.pl
Fot. Cyberdefence24.pl

Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało projekt ustawy o ochronie danych osobowych, dostosowujący polskie przepisy do wymogów prawa unijnego.

W komunikacie resort cyfryzacji podkreśla, że każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowiązek wdrożenia do krajowego porządku prawnego ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem 2016/679.  Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, mają zapewnić skuteczne stosowanie w polskim porządku prawnym powyższego rozporządzenia.  Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło projekt, który stanowi propozycję sposobu realizacji tego celu w Polsce. 

Zaprezentowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt zawiera kolejno: przepisy ogólne, przepisy regulujące postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, europejską współpracę administracyjną, postępowanie kontrolne, administracyjne kary pieniężne, odpowiedzialność cywilną i kwestie związane z inspektorami ochrony danych.

Przygotowanie projektu poprzedzone zostało konsultacjami przeprowadzonymi ze środowiskiem naukowym, przedstawicielami przedsiębiorców oraz stowarzyszeniem Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Minister Cyfryzacji zapoznał się również z projektem przepisów doręczonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz stanowiskami przekazywanymi mu przez organizacje pozarządowe.

Czytaj także: Wiceprezes Trend Micro: Atak na KNF częścią zaawansowanej kampanii hakerskiej [WYWIAD]

Według Ministerstwa Cyfryzacji, celem przyświecającym projektowaniu krajowych ram prawnych ochrony danych osobowych jest zapewnienie pełnej skuteczności normom przewidzianym w rozporządzeniu 2016/679. Założeniem projektowanej regulacji jest również zapewnienie obywatelom możliwości skuteczniejszego egzekwowania ochrony ich danych osobowych - w tym poprzez przyśpieszenie postępowania w sprawach ich naruszeń. 

Decyzja o udostępnieniu projektu podyktowana została dużym zainteresowaniem społecznym wypracowywanymi zmianami prawnymi i chęcią zapewnienia procesowi tworzenia nowych przepisów pełnej transparentności. Udostępniony projekt zawiera wyłącznie zapisy, które do dnia ich upublicznienia zostały wypracowane w Ministerstwie Cyfryzacji.  

Reklama

Komentarze

    Reklama