Reklama

Polityka i prawo

Nowa dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa

  • Model satelity Amos-5, Fot. Andrzej Olchawa/Wikipedia

Anna Streżyńska powołała Wandę Buk na stanowisko Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dotychczasowa kadra zarządzająca będzie nadal pracować w jednostce.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ma za zadanie obsługę środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej i innych programów powierzonych mu do realizacji.

Do kompetencji CPPC należy m.in. zarządzanie Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa ( I, II, i III oś priorytetowa) i Programem Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka” (w zakresie VII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” i VIII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”).

wanda buk
Wanda Buk, dyrektor CPPC. Fot. LinkedIn

Wanda Buk jest prawniczką z dyplomami zdobytymi w Polsce (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego) i Francji (Université de Poitiers), aktualnie jest w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej (Nauki o bezpieczeństwie, Cyberbezpieczeństwo).

Przed dwa lata pracowała w kancelarii GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi, której partnerem i prezesem był do 20 listopada ub.r. Piotr Woźny, obecnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Nowa dyrektor Centrum brała udział w realizowaniu projektu Internet dla Mazowsza, w ramach którego powstało ponad 3600 km sieci światłowodowej w tym regionie Polski. Pełniła przy tym funkcję prawnika koordynatora odpowiadając za przepływ informacji między prawnikami a menedżerami realizującymi działania naprawcze w projekcie.

Dotychczasowa dyrektor CPPC, Joanna Boćkowska, objęła stanowisko zastępcy ośrodka. Eliza Pogorzelska, pełniąca funkcję zastępcy dyrektora, będzie natomiast działać jako Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych.

Reklama

Komentarze

    Reklama