Reklama

Polityka i prawo

Nie ma ryzyka w obszarze bezpieczeństwa bankowości z powodu zamieszania wokół systemu PESEL

  • Fot. MNiSW
    Fot. MNiSW

Ministerstwo Cyfryzacji 12 sierpnia tego roku poinformowało organy ścigania o swoich wątpliwościach związanych z nietypowo dużą liczbą zapytań kierowanych przez pięć kancelarii komorniczych do bazy danych PESEL. Kancelarie te miały uprawniony dostęp do rejestru PESEL wynikający z charakteru prowadzonej działalności.

Sprawa została zidentyfikowana przez Ministerstwo w ramach procedur kontrolnych i nie nosi cech incydentu, zaś jej ujawnienie jest dowodem otwartości jego działania i zdecydowanej woli wyjaśniania ewentualnych nieprawidłowości.

Według wstępnych ustaleń prokuratury, pobór danych z rejestru związany był z działalnością kancelarii komorniczych i nie nastąpił wyciek danych osobowych pobranych z rejestru PESEL poza systemy informatyczne kancelarii. Jednocześnie w zakresie całkowitego wyjaśnienia sprawy ściśle współpracują ze sobą m.in. Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Związek Banków Polskich, każda z nich w zakresie swoich kompetencji.

Ostateczne potwierdzenie braku nieprawidłowości będzie możliwe po zakończeniu przez Ministerstwo Cyfryzacji procesu weryfikacji zasadności pozyskania pobranego zakresu danych przez kancelarie komornicze na potrzeby ich statutowej działalności, tj. w związku z prowadzonymi egzekucyjnymi postępowaniami komorniczymi.

W świetle powyższych informacji, Związek Banków Polskich stwierdził, że nie występuje podwyższone ryzyko w tych obszarach bankowości, gdzie wykorzystywane są dane z rejestru PESEL , w szczególności przy uwierzytelnianiu tożsamości zarówno w obsłudze osobistej w oddziałach, jak również w kanałach zdalnych. Systemy te posiadają bardzo dobre zabezpieczenia, a procedury uwierzytelniania opierają się na kilkukrotnym weryfikowanie danych osobowych, w oparciu o różne, niezależne od siebie bazy danych.

ZBP zaleca także zachowanie spokoju, a w razie potrzeby kontaktowanie się z infoliniami banków lub z doradcami klienta.

Czytaj też: 8 największych banków w USA będzie współpracować ze sobą w kwestii cyberbezpieczeństwa

Reklama

Komentarze

    Reklama