Reklama

Polityka i prawo

MSWiA: Elektroniczny dowód osobisty w kieszeni każdego obywatela

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

  • W ciągu kilku lat każdy obywatel będzie posiadał w portfelu dokument umożliwiający identyfikacje elektroniczną – powiedział wiceminister Tomasz Zdzikot podczas XII Kongresu Gospodarki Elektronicznej. Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w MSWiA wziął udział w panelu dotyczącym strategicznych programów cyfrowych rządu.

Minister Zdzikot omówił również przebieg prac nad kontynuacją programu pl.ID. Zgodnie z koncepcją wypracowaną wspólnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Zdrowia, z którą ostatnio zapoznała się Rada Ministrów, planowane jest rozpoczęcie od 2019 roku wydawania dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

Elektroniczny dowód osobisty będzie sukcesywnie zastępował aktualne dowody, zgodnie z cyklem ich naturalnej wymiany. W efekcie, w ciągu kilku lat każdy obywatel będzie posiadał w portfelu dokument umożliwiający identyfikacje elektroniczną i realizowanie cyfrowych usług. To w mojej opinii kolejna wymierna odsłona cyfrowej rewolucji.

Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w MSWiA

Minister zwrócił uwagę, iż rozwój gospodarki cyfrowej i upowszechnienie elektronicznych narzędzi to także wyzwanie z punktu widzenia bezpieczeństwa. Podkreślał, że pomimo zaawansowania technologicznego w łańcuchu bezpieczeństwa wciąż najważniejszym ogniwem jest człowiek.

Zarówno sektor prywatny, jak i administracja publiczna potrzebują specjalistów, którzy będą w stanie odpowiadać na nowe wyzwania cyfrowego świata. Niezwykle ważne jest kształcenie kadr i stały dopływ ekspertów. Dlatego też podjęliśmy decyzję o wzmocnieniu i lepszym wykorzystaniu potencjału Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie. W najbliższym czasie w WSPol planujemy uruchomić zarówno inżynierskie studia informatyczne, jak i studia podyplomowe związane ze zwalczaniem cyberprzestępczości oraz bezpieczeństwem dokumentów publicznych.

Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w MSWiA

Podczas kongresu minister Zdzikot zwrócił również uwagę na konkretne projekty będące wyrazem realizacji strategicznych kierunków działania. Jako przykład wskazał między innymi na obecnie procedowany w Sejmie projekt ustawy autorstwa MSWiA dotyczący umożliwienia dokonywania płatności bezgotówkowych za mandaty karne, niedawno wprowadzony system powiadamiania SMS lub e-mail o możliwości odebrania z urzędu gotowego paszportu oraz projekt ustawy wdrażający usługę zameldowania drogą elektroniczną.

Czytaj też: Zdzikot: W cyberprzestrzeni powinny obowiązywać takie same reguły bezpieczeństwa jak w świecie realnym

Kongres Gospodarki Elektronicznej był już dwunastym spotkaniem przedstawicieli administracji publicznej, samorządowej, środowiska finansowego i naukowego które ma wpływ na rozwój nowoczesnej gospodarki elektronicznej w Polsce. W panelu oprócz ministra Tomasza Zdzikota uczestniczyli również: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, Ryszard Hordyński, Pełnomocnik ds. IT w Ministerstwie Finansów, Paweł Jaroszek, Członek Zarządu ZUS, dr Marcin Kraska, Kierownik Centrum Elektronicznej Gospodarki Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Mariana Sidoroff, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju.

Komentarze