Reklama

Armia i Służby

MON z nowym systemem wsparcia zarządzania kryzysowego

Fot. Dontworry/Wikipedia Commons/CC 3.0
Fot. Dontworry/Wikipedia Commons/CC 3.0

Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął dialog techniczny na uzyskanie doradztwa umożliwiającego pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia systemu informatycznego wsparcia procesu zarządzania kryzysowego w resorcie Obrony Narodowej, kr. „KRYZYS”. Planowany termin przeprowadzenia spotkań z potencjalnymi wykonawcami w ramach dialogu technicznego wyznaczony został od 01.10 do 15.11.2017 roku.

Dialog techniczny będzie obejmował ocenę możliwości spełnienia przez oferowany SpW wstępnie określonych wymagań.

System powinien wspomagać proces zarządzania kryzysowego na poziomie strategicznym i operacyjnym oraz Wojskowych Zespołów Zadaniowych (WZZ). Dodatkowo musi on zawierać aplikacje wspierające proces planowania i kierowania zarządzaniem kryzysowym w resorcie ON, w tym monitorowania stanu sił i środków wydzielonych do reagowania kryzysowego.

System „KRYZYS” powinien być systemem informatycznym, oparty o stacjonarnym i mobilny system teleinformatycznych. Zasadnicza funkcjonalność powinna być dostępna w sieci MILNET-Z. Dodatkowe funkcje powinny być dostępne w sieciach MILNET-I i PF-WAN. W ramach systemu powinna być zapewniona zdolność do bezprzewodowej (radiowej) wymiany wybranych danych ze stanowiskiem kierowania WZZ. System ten powinien zapewniać wymianę danych z systemami innych resortów, tym RCM,  IMiGW, PSP, Policji, SG oraz posiadać zdolność do wymiany informacji z systemami MON.

Czytaj także: Macierewicz: Miliard na cyberobronę polskiej armii w 2017 roku

System powinien umożliwiać zarządzanie uprawnieniami użytkowników. Profil użytkownika powinien określać uprawnienia (dostęp do określonych aplikacji, usług oraz funkcji).

Przedmiotem zamówienia będzie oprogramowanie, które z założenia będzie instalowane na istniejącym, komercyjnym sprzęcie teleinformatycznym.

Kolejnym obszarem będzie sprecyzowanie uwarunkowań dotyczących systemu zabezpieczenia logistycznego, bezpieczeństwa dostaw oraz szkolenia. Ostatnie dwa obszary to oszacowanie kosztów pozyskania, eksploatacji i wycofania systemu wsparcia zarządzania kryzysowego oraz wstępne oszacowanie możliwości czasowych jego pozyskania.

 

Reklama

Komentarze

    Reklama