Reklama

Polityka i prawo

Ministerstwo Cyfryzacji spotkało się z przedstawicielami Facebooka

Minister cyfryzacji Anna Streżyńska spotkała się z reprezentantami europejskiego przedstawicielstwa Facebooka odpowiedzialnymi za politykę publiczną serwisu. Tematem rozmowy były szczegóły polityki blokowania kont i profili użytkowników stosowanej przez ten portal społecznościowy na terenie Polski oraz problematyka dostosowania działalności platformy internetowej do prawa UE i prawa krajowego.

Podczas godzinnej rozmowy, przeprowadzonej w czwartek 24 listopada przedstawiciele Facebooka prezentowali zasady, jakimi w swej polityce kieruje się serwis oraz wyjaśniali przyczyny działań administracyjnych, które spotkały się z krytyką ze strony polskich internautów. Podkreślali przywiązanie do kwestii związanych z ochroną uniwersalnych wartości, takich jak wolność słowa czy prawa jednostki, a także konieczność zwalczania treści niezgodnych z obowiązującym prawem - podaje Ministerstwo Cyfryzacji.

Po spotkaniu minister Anna Streżyńska poinformowała, że nie wszystkie kwestie zostały wyjaśnione i szereg spraw wymaga jeszcze doprecyzowania i dalszego omówienia. Zarówno Ministerstwo Cyfryzacji, jak i przedstawiciele Facebooka zadeklarowali wolę dalszych spotkań w celu wypracowania odpowiednich rozwiązań.

Wspólnie ustalono, że rozmowy o szczegółach rozwiązań koordynować będzie Rada ds. Cyfryzacji, która jest ciałem doradczym ministra cyfryzacji. Wchodzący w skład Rady eksperci z zakresu telekomunikacji, rynku IT i cyfryzacji wspólnie z przedstawicielami Facebooka będą szczegółowo analizować stosowaną przez serwis politykę, a następnie formułować wnioski i przedstawiać ministrowi cyfryzacji rekomendacje dalszych działań.

Jak podkreślają służby prasowe resortu, Ministerstwo Cyfryzacji aktywnie uczestniczy również w wypracowywaniu rozwiązań legislacyjnych dotyczących sposobu funkcjonowania platform internetowych na poziomie Unii Europejskiej.

Czytaj też: Niemcy: Facebook będzie traktowany tak jak firma medialna?

Komentarze