Reklama

Polityka i prawo

MC: Trwają prace nad nowymi europejskimi ramami interoperacyjności

Fot. Wikimedia/ CC BY 2.0/Amio Cajander
Fot. Wikimedia/ CC BY 2.0/Amio Cajander

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach, których celem jest wypracowanie stanowiska polskiego Rządu do Komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejskie Ramy Interoperacyjności – Strategia Wdrażania (COM(2017)134).  

W „Strategii jednolitego rynku cyfrowego dla Europy” z dnia 6 maja 2015 r. Komisja Europejska zapowiedziała zmianę i rozszerzenie istniejących europejskich ram interoperacyjności. 

Zdaniem Komisji Europejskiej, jeżeli żadne działania nie zostaną podjęte, państwa członkowskie UE, chcąc szybko sprostać obecnym wyzwaniom, mogą wybrać indywidualne i różniące się podejścia do interoperacyjności. W efekcie powstałyby niekompatybilne rozwiązania, które mogłyby zwiększać fragmentację cyfrową w całej UE i utrudniać urzeczywistnienie jednolitego rynku cyfrowego.

Czytaj też: mDokumenty na start. Rusza program pilotażowy Ministerstwa Cyfryzacji

Aby przeciwdziałać tej tendencji, Komisja Europejską przedstawia w niniejszym komunikacie nowe europejskie ramy interoperacyjności i strategię ich wdrażania.  Kładzie się w nich większy nacisk na sposób, w jaki zasady i modele interoperacyjności należy stosować w praktyce oraz uwzględnia się powstające potrzeby związane z polityką i technologią. Liczba zaleceń wzrosła z 25 do 47. Zalecenia mają bardziej konkretny charakter, co ma ułatwić ich wdrażanie. W większym stopniu skupiono się na zarządzaniu otwartością i informacjami, możliwości przenoszenia danych, zarządzaniu interoperacyjnością oraz zintegrowanym świadczeniu usług.

Reklama

Komentarze

    Reklama