Reklama

Polityka i prawo

MC: Rada Europejska popiera ambitne podejście do kwestii cyfrowych

Fot. Ministerstwo cyfryzacji
Fot. Ministerstwo cyfryzacji

Ambitna wizja cyfrowa dla Europy, jej społeczeństw i gospodarki – to potrzeba, którą wskazali szefowie państw i rządów w przyjętych konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej (22-23 czerwca 2017 r.). W tym kontekście podkreślono konieczność całościowego podejścia do cyfryzacji, które wiąże się z wymogiem „wdrożenia wszystkich elementów strategii jednolitego rynku cyfrowego”.

Przyjęcie stanowiska przez Radę Europejską poprzedziło przekazanie Przewodniczącemu Rady Europejskiej, Donaldowi Tuskowi listu podpisanego przez Premier Beatę Szydło oraz szesnastu innych szefów państw i rządów krajów UE ws. przyszłości sektora cyfrowego w UE. Wspólny list szefów państw i rządów powstał z inicjatywy Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej oraz pełnomocnika rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego, sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Krzysztofa Szuberta przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Odnosząc się do treści listu, Premier Beata Szydło zaznaczyła, że „Jest to dowód naszej determinacji i gotowości do współpracy w tej sprawie. Chcemy ambitnej i szybko wprowadzanej w życie agendy cyfrowej. W pełni ukształtowany rynek cyfrowy przyniesie wzrost unijnego PKB o kwotę 415 mld euro. Jest to kluczowy dziś wymiar wspólnego rynku, filar Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wprowadzanego przez polski rząd”.

Czytaj też: 17 premierów pisze do Tuska w sprawie cyfryzacji

W dokumencie sygnatariusze wskazali, m.in.: na potrzebę położenia silniejszego nacisku na szeroko rozumiane kwestie cyfrowe na najwyższym poziomie politycznym UE. Cel ten udało się osiągnąć, albowiem w przyjętych konkluzjach Rada Europejska zapowiedziała zwołanie na 29 września 2017 r., w Tallinie szczytu cyfrowego z udziałem szefów państw i rządów krajów UE.

Resort cyfryzacji liczy, że efektem przyjętych przez Radę Europejską ustaleń będzie nadanie nowych impulsów polityce cyfrowej UE już w trakcie prezydencji estońskiej, która rozpocznie się 1 lipca br.

Reklama

Komentarze

    Reklama