Reklama

Polityka i prawo

17 premierów pisze do Tuska w sprawie cyfryzacji

Fot. P. Tracz / KPRM
Fot. P. Tracz / KPRM

Premier Beata Szydło wraz z 16 innymi szefami rządów państw UE, przesłała dzisiaj list do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, wskazujący na potrzebę silniejszego wyeksponowania szeroko rozumianych kwestii cyfrowych na najwyższym poziomie politycznym UE.

Sygnatariuszami listu Premier Szydło są premierzy: Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Łotwy, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz prezydent Litwy. 

W liście czytamy m.in. że mimo iż agenda cyfrowa składa się z wielu odrębnych inicjatyw, które mogą wydawać się niezwiązane ze sobą, powinniśmy być świadomi, że skumulowany efekt jednolitego rynku cyfrowego ma kluczowe znaczenie dla przyszłości europejskiego społeczeństwa, gospodarki i samej Unii jako projektu politycznego. Większe zaangażowanie Rady Europejskiej w dyskusji nad DSM miałoby też, ze względu na wysoki poziom polityczny, znaczenie porządkujące na rzecz większej spójności wdrażania Strategii, zarówno po stronie KE i Rady UE.   

List jest owocem prawie dwumiesięcznej pracy zespołów wiceszefa MC i Pełnomocnika Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego w Ministerstwie Cyfryzacji, Krzysztofa Szuberta oraz wiceministra resortu Spraw Zagranicznych Konrada Szymańskiego, którzy przygotowali tekst z zamiarem przekazania go adresatowi przed jutrzejszym posiedzeniem Rady Europejskiej. 

Rada Europejska, która poprzez przyjmowane konkluzje może wskazywać kierunek działania wszystkim instytucjom i państwom UE, powinna regularnie zajmować się kwestiami cyfrowymi, tak aby proces implementacji Strategii Jednolitego Rynku cyfrowego przebiegał jak najsprawniej. Okazało się, ze ponad połowa członków UE podziela nasz pogląd w tej sprawie. Zadaniem listu jest też promocja i utrwalenie pozytywnego przekazu wokół agendy cyfrowej UE, która naszym zdaniem ma szczególny potencjał integrujący Unię pod względem nie tylko gospodarczym, ale i politycznym.

Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego w Ministerstwie Cyfryzacji, Krzysztof Szubert
 

Kontekstem listu jest dalsza praca nad opublikowaną w 2015 roku Strategią Jednolitego Rynku Cyfrowego. Ogłoszony w maju tego roku przegląd tej strategii jest, zdaniem sygnatariuszy listu, dobrą okazją do oceny jej dotychczasowych wyników i zastanowienia się nad sposobami zwiększenia tempa prac poprzez nadanie jej należytego miejsca w politycznej agendzie członków UE. 

Czytaj też: Polska ma potencjał by stać się silnym krajem w cyberprzestrzeni

W opinii autorów listu potrzebny jest szeroki polityczny konsensus, aby zakończyć budowę DSM w Europie jak najszybciej. Można to osiągnąć poprzez znoszenie dalszych barier na rynkach EU i podejmowanie śmiałych wyzwań rynku cyfrowego, przekraczających możliwości pojedynczego państwa. Uświadomienie wagi spraw cyfrowych wszystkim szefom rządów i głowom Państw UE jest niezwykle ważne, ponieważ w pełni ukształtowany jednolity rynek cyfrowy oznacza szereg korzyści dla obywateli UE, ale również dla firm unijnych, a także dla samej UE i jej miejsca w globalnym ekosystemie gospodarczym i politycznym.

Reklama

Komentarze

    Reklama