Reklama

Polityka i prawo

MC: Jest nowa aplikacja pozwalająca na weryfikację adresu

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Aplikacja została przygotowana przez współpracujące z Ministerstwem Cyfryzacji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) i jest na wstępnym etapie budowy. Dzięki zgłoszeniom testujących lokalizowane są miejsca wystąpienia błędów w adresach nieruchomości w Polsce, w tym dotyczące niespójności pomiędzy bazami GUS, Poczty Polskiej i GUGIK.   

Adres uniwersalny, o którym mowa w tytule, to adres zapisany, jako ciąg znaków – kodu pocztowego (tzw. PNA 5 cyfr), kodu terytorialnego (7 cyfr), identyfikatora miejscowości (7 cyfr), współrzędnych geodezyjnych x, y danego punktu adresowego oraz numeru budynku. Konstrukcja adresu uniwersalnego umożliwia jego aktualizowanie czy też weryfikację każdego dnia i zdejmuje z indywidualnych osób fizycznych uciążliwość badania poprawności adresu. Celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której dane będą pochodziły z jednoznacznie określonych źródeł i w razie jakichkolwiek błędów możliwa będzie natychmiastowa ich korekta. Np. dla Pałacu Kultury w Warszawie przy Placu Defilad 1 adres uniwersalny przyjmie postać: 00110;1465011;0918123;45369;486993.2171;637005.0513;1; 

Pierwszych pięć cyfr to kod pocztowy (bez myślnika) – taki kod dla tego adresu figuruje w bazie geodezyjnej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, i taki został przekazany do GUGiK. Tymczasem na stronie internetowej Pałacu Kultury i Nauki, w kontaktach znajdujemy kod pocztowy 00-901 - i taki sam kod pocztowy znajdujemy w REGONie. Twórcą kodów pocztowych jest Poczta Polska SA i to ona „przydziela” je poszczególnym adresom. Testowana aplikacja pozwala na wychwytywanie różnego rodzaju błędów – w tym przypadku błąd jest w bazie GUGiK, gdzie aplikacja go ujawnia. 

Adres aplikacji: http://itia.pl/adres/

Test polega na tym, aby wpisać do aplikacji kilka znanych adresów (z dużego miasta, miasteczka, z miejsca urodzenia, z miejsc gdzie mieszkaliśmy, z wakacji, …z dowolnego miejsca w Polsce). Adresy w żaden sposób nie są łączone z osobami dokonującymi testów - czytamy w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji.

Czytaj też: Streżyńska: sprzedaż kart pre-paid zarejestrowanych na inne osoby jest działaniem legalnym

Korzystanie z aplikacji rozpoczyna się od wpisania kilku liter nazwy województwa, po ukazaniu się listy rozwijalnej należy wybrać właściwe województwo. Podobne czynności, w kolejności, należy wykonać dla powiatu, gminy, miejscowości, ulicy i nr budynku.Zawsze trzeba wybrać wartość z listy rozwijalnej. Dla miast na prawach powiatu (np. Olsztyn) powiat, gmina i miejscowość to ta sama nazwa.

Jeśli aplikacja nie pozwala na znalezienie adresu na liście albo w generowanym dla danego adresu opisie w polach: adres, szczegóły, mapa pojawią się błędy – informację tę należy przekazać używając klawisza ‘zgłoś błąd’ na górze ekranu. Testy trwają do odwołania.

 

Reklama

Komentarze

    Reklama