Reklama

Polityka i prawo

Kołodziejski: Budując szybki Internet nie można zapominać o cyberbezpieczeństwie

  • Fot. Dr Włodzimierz Lewandowski
    Fot. Dr Włodzimierz Lewandowski

Zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu to także wyzwanie dla bezpieczeństwa, a ochrona cyberprzestrzeni to dziś jeden z priorytetowych tematów na forum Unii Europejskiej i w kraju - oświadczył sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Witold Kołodziejski podczas debaty w Polskiej Izbie Komunikacji Elektronicznej nawiązując do zbliżającego się finału prac nad unijną dyrektywą NIS i zakończonych właśnie konsultacji nad założeniami „Strategii Cyberbezpieczeństwa dla RP”.

Witold Kołodziejski, który w resorcie cyfryzacji odpowiada za "Strategię Cyberbezpieczeństwa dla RP", przypomniał, że sektor cyfrowy rozwija się znacznie szybciej niż reszta gospodarki, dlatego kluczowe z punktu widzenia rozwoju Polski jest wykorzystanie potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nie jest to możliwe bez zapewnienia dostępu do szybkiego i bardzo szybkiego (100 mb/s) Internetu dla wszystkich obywateli. Obligują nas do tego również zapisy Europejskiej Agendy Cyfrowej. Szybki Internet jest też warunkiem powstania Jednolitego Rynku Cyfrowego, nad którym trwają obecnie prace na forum unijnym.

Wiceminister Kołodziejski podkreślił także, że zgodnie z indeksem DESI (Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego opracowanym przez Komisję Europejską) Polska w obszarze dostępu do stacjonarnej łączności szerokopasmowej zajmuje 26 miejscu w UE - 60 proc. gospodarstw posiada abonament na stacjonarne połączenie z internetem.

Witold Kołodziejski mówił też, że obecnie jedynie 5,8 procent użytkowników korzysta z bardzo szybkiego Internetu (pow. 100 mb/s), lecz udział ten bardzo szybko rośnie (pod koniec 2010 r. było to niecałe 0,3 proc). Ma to związek z rozwojem rynku operatorów kablowych.

Wiceminister cyfryzacji zwrócił uwagę na fakt, że obecnie rozwój usług szerokopasmowych to priorytet dla Polski - zarówno ze względu na realizacje założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej, jak i budowę Jednolitego Rynku Cyfrowego. - Dlatego naszym celem jest aktywna i zdecydowana polityka wzmacniająca nasze uczestnictwo w wypracowywaniu rozwiązań unijnych i międzynarodowych, w tym tych dotyczących Jednolitego Rynku Cyfrowego - podkreślił.

Reklama

Komentarze

    Reklama