Reklama

Armia i Służby

Francuski wywiad wypatruje talentów kryptoanalitycznych w liceach

Francuski wywiad strategiczny poszukuje kandydatów na przyszłych kryptoanalityków wśród utalentowanej młodzieży szkół średnich. W stworzeniu przyszłej bazy kadrowej pomaga DGSE konkurs, w którym uczniowie uczą się rozszyfrowywać tajne wiadomości.

Dyrekcja Generalna Bezpieczeństwa Zewnętrznego (Direction Générale de la Sécurité Extérieure/DGSE) udowodniła, że potrafi wybiegać myślą daleko w przyszłość, gdy chodzi o bezpieczeństwo narodowe. Francuski wywiad strategiczny, który podlega ministrowi obrony narodowej, wyszukiwanie kandydatów do służby w pionie kryptoanalizy rozpoczyna już na etapie edukacji w szkołach średnich. Świadczy o tym nawiązanie przez DGSE relacji partnerskich z organizatorami konkursu kryptologicznego Alkindi (www.concours-alkindi.fr). 

"DGSE jest dumne mogąc wesprzeć konkurs Alkindi, aby pomóc młodzieży, ale także rodzicom i szerokim kręgom opinii publicznej, zrozumieć znaczenie kryptonalizy dla bezpieczeństwa naszego kraju. Wspierając konkurs Alkindi DGSE pokazuje, że jest gotowe zatrudnić młodzież o zdolnościach w dziedzinie matematyki i informatyki oferując jej wiele możliwości rozwoju zawodowego w związku z kryptoanalizą" - czytamy na stronie największej francuskiej służby wywiadowczej.

Nazwa konkursu Alkindi pochodzi od nazwiska muzułmańskiego filozofa i matematyka Al-Kindi, który żył w IX w. na terenie dzisiejszego Iraku za panowania kalifów z dynastii Abbasydów. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół średnich. Organizują go stowarzyszenia Animath i France-IOI, które promują edukację młodzieży w dziedzinie matematyki i informatyki. Konkurs składa się z czterech etapów. W pierwszej rundzie uczniowie pracowali przez 45 minut samodzielnie lub parami na komputerze rozwiązując zadania interaktywne w wersji łatwej, średniozaawansowanej i trudnej. W kolejnych etapach trzeba było rozszyfrować tajne wiadomości. 11 najlepszych zespołów spotka się 18 maja br. w finale, który zostanie rozegrany w Paryżu. Jego uczestnicy będą rozwiązywać przez dwie godziny zadania pisemne.

Pomysł zorganizowania we Francji konkursu dla nastoletnich kryptoanalityków przyszedł z Wielkiej Brytanii, gdzie z pokrewną inicjatywą pt. National cipher challenge wystąpił Uniwersytet w Southampton. Obok DGSE partnerem konkursu Alkindi zostało francuskie ministerstwo edukacji narodowej.

W Polsce służby specjalne nie dojrzały jeszcze do zaangażowania w inicjatywy edukacyjne na poziomie szkolnictwa średniego. Od 6 lat pod patronatem szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) odbywa się konkurs na absolwentów studiów licencjackich i magisterskich na najlepsze prace dyplomowe poświęcone bezpieczeństwu wewnętrznemu. 

 

 

 

 

Komentarze