Reklama

Strona główna

Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa w Krakowie

  • Fot. US. Marine Corps /Cpl. Aaron Henson

Już w dn. 26-27 września br. w Krakowie odbędzie się II Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, coroczna konferencja poświęcona strategicznym wyzwaniom cyberprzestrzeni. Główne tematy dyskusji ekspertów skoncentrują się na budowaniu regionalnego systemu cyberbezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, cyberobronie państw NATO, cyberedukacji i cyberinnowacjach oraz współpracy publiczno-prywatnej.

Rosnąca ilość cyberataków to dziś „ciemna strona” czwartej rewolucji przemysłowej.    To problem realnie zagrażający państwom i milionom obywateli. Na duże ryzyko narażony jest również sektor prywatny, który coraz częściej staje się bezpośrednim lub pośrednim celem ataków, w konsekwencji ponosząc olbrzymie straty finansowe. Dynamika wrogich aktów w cyberprzestrzeni będzie w najbliższych latach wzrastać, dlatego ważne jest, aby już teraz prowadzić dialog uwzględniający wielopodmiotowe i kompleksowe podejście do problemu. Podczas II Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa, wypracowane  podstawy dla decyzji w tym obszarze.

 

Jak co roku, do Krakowa zjadą eksperci ds. cyberbezpieczeństwa z Europy oraz z krajów, które są liderami cyberrozwiązań – Stanów Zjednoczonych, Izraela, Kanady. Jak podkreśla Instytut Kościuszki, organizator konferencji, tegoroczna edycja CYBERSEC zgromadzi ponad 600 gości, w tym  decydentów politycznych, przedstawicieli organizacji międzynarodowych, środowisk eksperckich, wiodących mediów i światowych liderów sektora prywatnego. Dyskusje będą toczyły się w ramach czterech znanych ścieżek tematycznych: Państwo, Wojsko, Przyszłość i Biznes. Jak zapewniają organizatorzy, nie zabraknie też nowych, ciekawych formatów.

 

Ścieżka Państwo poświęcona będzie budowaniu wielopodmiotowej współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej, w celu wypracowania regionalnego systemu cyberbezpieczeństwa. Eksperci porozmawiają także o implementacji przyjętej niedawno unijnej Dyrektywy ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (NIS) oraz o tym, w jaki sposób skoordynować wysiłki państw członkowskich UE w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ścieżka Wojsko skupi się na kwestiach związanych z cyberobroną państw NATO. Dyskusje opierać się będą na konkluzjach lipcowego szczytu Sojuszu w Warszawie, podczas którego pojawiła się deklaracja o strategicznej współpracy NATO - UE w obszarze cyberbezpieczeństwa i zagrożeń hybrydowych, a cyberprzestrzeń uznana została za operacyjną domenę działań wojennych. Dodatkowo, eksperci omówią walkę z terroryzmem za pomocą cybernarzędzi oraz metody wykorzystane przez terrorystów do komunikowania się i zdobywania informacji.

 

Podczas Ścieżki Przyszłość analizowane będą wyzwania płynące z coraz większego deficytu podaży cyberspecjalistów. Uczestnicy sesji porozmawiają także o promowaniu i rozwoju innowacyjnych produktów oraz usług dla cyberbezpieczeństwa. To one są kluczowe w wyścigu o przewagę w cyberprzestrzeni z hakerami. W Ścieżce Biznes, eksperci skupią się na tworzeniu mechanizmów efektywnej współpracy publiczno-prywatnej i cyberbezpieczeństwie systemów sterowania przemysłowego.

Efektem II Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC będzie publikacja rekomendacji dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej i NATO. Wydarzenie zostało wyróżnione w rankingu Concise Courses jako jedna z pięciu najważniejszych konferencji cyberbezpieczeństwa w Europie.

 

Patronat honorowy nad konferencją CYBERSEC 2016 sprawują: Ministerstwo Cyfryzacji, Minister Spraw Zagranicznych RP, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju, Minister Infrastruktury i Budownictwa, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Prokuratura Krajowa, Urząd Dozoru Technicznego, Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Ministerstwo Finansów. Partner strategiczny: PGZ Polska Grupa Zbrojeniowa SA, Deloitte. Partnerzy główni: PGNiG, EXATEL. Partnerzy merytoryczni: ICANN, United Nations Global Compact. Partner programowy: Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Organizatorem konferencji jest Instytut Kościuszki.

CYBERSEC 2016 na kanale YouTube

Więcej szczegółów na w folderze konferencyjnym oraz na stronie.

Patronat medialny nad konferencją objął Defence24.pl

Komentarze