Reklama

Strona główna

Cyfrowe wsparcie geograficzne dla polskiej armii

Fot. kpr. Bartosz Grądkowski
Fot. kpr. Bartosz Grądkowski

Inspektorat Uzbrojenia (IU) rozpoczął fazę analityczno-koncepcyjną związaną z pozyskaniem zdolności do mobilnego wsparcia geograficznego poziomu taktycznego. 

Celem nowego zadania realizowanego przez IU jest pozyskanie dla Sił Zbrojnych RP nowoczesnych mobilnych komponentów wsparcia geograficznego w zakresie rozpoznania geoprzestrzennego poziomu taktycznego. Nowe systemy powinny zapewniać gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji w formie analogowej lub cyfrowej w postaci szkiców, map, zestawień współrzędnych, dokumentów graficznych oraz analiz geoprzestrzennych w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Obecny etap ma na celu udział potencjalnych Wykonawców w procedurze badania dostępnych na rynku rozwiązań, ich rzeczywistych możliwości i warunków pozyskania.

Przy czym IU zawiadamia, że ww. wymagania na nowe mobilne komponenty objęte są klauzulą „Zastrzeżone” oraz praca na nich prowadzona będzie w systemach teleinformatycznych z wykorzystaniem informacji o klauzuli „Zastrzeżone”. Wobec powyższego potencjalni Wykonawcy zadania powinni już na tym etapie przedstawić dokumenty potwierdzające  posiadanie zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”. Po ich okazaniu IU skieruje do nich szczegółowe Zapytania o Informację (RFI) związane z nową procedurą.

Znajomość terenu i towarzyszących mu uwarunkowań zawsze wywierała istotny wpływ na możliwości i sposoby prowadzenia działań bojowych (obecnie również misji stabilizacyjnych, pokojowych czy prowadzonych działań humanitarnych).

Umiejętność szybkiego pozyskiwania informacji o terenie prowadzonych działań, ich gromadzenie, aktualizacja a przede wszystkim właściwe wykorzystanie daje dla każdego szczebla dowodzenia jeden z najważniejszych atutów w uzyskaniu przewagi nad przeciwnikiem czy właściwym zrealizowaniu stawianych zadań. Z drugiej strony właściwa/trafna ocena uzyskanych danych z systemów rozpoznania geoprzestrzennego i ich umiejętne wykorzystanie świadczyć będzie o zdolnościach decyzyjnych poszczególnych struktur dowodzenia. 

Reklama

Komentarze

    Reklama