Reklama

Cyberbezpieczeństwo

Senat przyjął ustawę ws. powołania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Fot. Senat RP 🇵🇱 (@PolskiSenat)/Twitter

Senat jednogłośnie przyjął - wraz z poprawkami - przepisy dotyczące powołania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Za ustawą zagłosowało 98 senatorów.

W czwartek Senat jednogłośnie przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wcześniej senatorowie jednogłośnie opowiedzieli się za wszystkimi zgłoszonymi do projektu poprawkami. Dwie z nich zaproponowało Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu - mają one charakter precyzujący i porządkujący.

Trzecią poprawkę zaproponowała Kasa Krajowa SKOK. Uchwalone przez Sejm przepisy precyzowały też zmiany dotyczące zasad blokowania środków na kontach bankowych, nie było w nim jednak odniesienia do środków na kontach w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Komisje przychyliły się do propozycji, by taki zapis wprowadzić do ustawy senacką poprawką.

Teraz ustawa wróci do Sejmu.

Nowy pion Policji

Jak informowaliśmy na łamach CyberDefence24.pl, stanowisko pełnomocnika ds. utworzenia Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości  objął na początku listopada br. insp. Adam Cieślak.

Obecnie w policji - w strukturach komendy głównej oraz komend wojewódzkich - funkcjonują biura do walki z cyberprzestępczością. Teraz w policji ma powstać nowy pion, na wzór Centralnego Biura Śledczego Policji. CBZC będzie podległe komendantowi głównemu, a kierować nim będzie komendant, powoływany przez ministra spraw wewnętrznych.

Przyjęte przez Radę Ministrów przepisy zakładają przyznanie funkcjonariuszom świadczenia związanego z pełnieniem służby w CBZC. Miesięczna wysokość świadczenia będzie nie niższa niż 70 proc. i nie wyższa niż 130 proc. przeciętnego uposażenia policjantów.

Projekt ustawy zakłada też,  że funkcjonariuszom CBZC będzie w pełni przysługiwać możliwość prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz administracyjno-porządkowych, wynikających z ustawy o Policji.

Odpowiedź na współczesne wyzwania

Do zadań Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości będzie należało m.in. zwalczanie przestępstw związanych z kradzieżą tożsamości w sieci oraz walka z oszustwami w sieci.

Nowa formacja ma także umożliwić policji realizację w pełnym zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych, m.in. w sprawach takich przestępstw, jak nawiązywanie kontaktów z małoletnim poprzez internet w celach pedofilskich, publiczne propagowanie pedofilii, celowe powiadomienia o nieistniejącym zagrożeniu, tzw. fałszywe alarmy, niszczenie danych informatycznych i zakłócanie ich przetwarzania, zakłócanie funkcjonowania systemów teleinformatycznych, oszustwo komputerowe.

Jaki koszt?

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na powołanie CBZC to 4,4 mld zł w kolejnych 10 latach - od 117 mln zł w 2022, do największej kwoty 765 mln zł w 2025 r.  Na budowę siedziby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości  zaplanowano 450 mln zł. Policja ma być wzmocniona dodatkowymi 1,8 tys. etatami dla nowo tworzonej służby w perspektywie do końca 2025 r. CBZC ma przyjąć 300 funkcjonariuszy służby w pierwszym roku i po 500 rocznie w kolejnych trzech latach.

Rząd zapisał, by przepisy weszły w życie 1 stycznia 2022 r., ale posłowie zmienili ten zapis i vacatio legis będzie wynosić 14 dni.

SZP/PAP

Chcemy być także bliżej Państwa - czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać - zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.