Polityka i prawo

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o powołaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

fot. freestocks/ Unsplash/ Domena publiczna
fot. freestocks/ Unsplash/ Domena publiczna

We wtorek, 9 listopada br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Rozwiązania zostały przygotowane przez MSWiA we współpracy z Komendą Główną Policji.

CBZC to jednolita w skali kraju jednostka Policji z siedzibą w Warszawie. Będzie odpowiadać za realizację zadań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnionej przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej. Wiąże się z tym również wykrywanie i ściganie sprawców tej przestępczości oraz wspieranie w niezbędnym zakresie pozostałych jednostek organizacyjnych Policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu tej przestępczości.

Biurem będzie kierować - jako organ podległy komendantowi głównemu Policji - komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Będzie go powoływał i odwoływał, spośród oficerów Policji, minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek komendanta głównego Policji. Komendant CBZC otrzyma również pełne kompetencje kadrowo-szkoleniowe w stosunku do policjantów CBZC.

W związku z powołaniem nowej służby przewidywane jest zwiększenie stanu etatowego Policji o 1,8 tys. etatów. W rekrutacji kandydatów, pod uwagę będą brane wiedza i umiejętności z zakresu informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz znajomość języka obcego z tego obszaru.

Wynagrodzenie w CBZC

Przyjęte przez Radę Ministrów przepisy zakładają również przyznanie funkcjonariuszom świadczenia związanego z pełnieniem służby w CBZC. Miesięczna wysokość świadczenia będzie nie niższa niż 70 proc. i nie wyższa niż 130 proc. przeciętnego uposażenia policjantów.

Projekt ustawy zakłada też, że funkcjonariuszom CBZC będzie w pełni przysługiwać możliwość prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz administracyjno-porządkowych, wynikających z ustawy o Policji.

Do zadań Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości będzie należało m.in. zwalczanie przestępstw związanych z kradzieżą tożsamości w sieci oraz walka z oszustwami w sieci.

Pełnomocnikiem insp. Adam Cieślak

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że stanowisko pełnomocnika ds. utworzenia Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości objął insp. Adam Cieślak.

Według zapisów projektu, w ciągu pół roku pełnomocnik przedstawi Komendantowi Głównemu Policji propozycję policjantów do przeniesienia do służby w nowej jednostce. Z dniem powołania komendanta CBZC pełnomocnik zakończy działalność.

/gov.pl


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected] Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze (1)

  1. Malkontent

    Czy to Pan Mariusz Kamiński i Jarosław Kaczyński jako grono eksperckie będzie zatrudniało w tym podmiocie ... jako pierwszy z pierwszych proponuję Osobę Janusza Cieszyńskiego - eksperta od wszystkiego ... ha, ha, ha

Czytaj także